Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Projekti i programi

BANKA VREMENA

 

TEDITE U BANCI VREMENA

 

Banka vremena je poseban oblik valoriziranja volonterskog rada u koju se umjesto novca ulae vrijeme koje se razmjenjuje me?u ?lanovima Banke. Svatko tko se eli u?laniti donosi odre?enu koli?inu osobnog slobodnog vremena i znanja koje je preman podariti zajednici, a za uzvrat moe dobiti jednaku koli?inu vremena ili odre?ene pomo?i nekog drugog. Npr. moete svoje vrijeme uloiti u pomo? starijim osobama ili nemo?nima, moete davati instrukcije, obavljati popravke i sitne ku?ne poslove, sudjelovati u gra?anskim inicijativama i sl.

Neprofitni medijski projekti

ANATOMIJA DRUTVA (2011.)

 

Projekt "Anatomija drutva-Grad Rojc" je projekt kojeg provodimo u partnerstvu sa Zelenom Istrom. Radi se o dva neprofitna medijska projekta, od kojih je Anatomija drutva vezana uz stvaranje i emitiranje 10 TV emisija o civilnom drutvu, a Grad Rojc uz web portal rojcnet.pula.org . Projekti se ostvaruju uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog drutva.

Gradski praktikum

mail.google.com mail.google.com2 mail.google.com3

GRADSKI PRAKTIKUM

Gradski praktikum

Treba upisati

Afirmativno znakovlje

ZAJ

Pogledaj video: http://vimeo.com/14275638

Afirmativno znakovlje projekt je osmiljanja, oblikovanja i postavljanja afirmativnih znakova u javni prostor grada (ulica, park, etnica). Afirmativni znak je znak koji poziva na afirmaciju ljudskog ivota i njegovih pozitivnih vrijednosti. Po svom sadraju predstavlja artisti?ku

Stranica 2 od 2

 Logo Grad Pula