Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Vrtni ?ir: Andrej Rozman Roza

Odmasevanje 013 286x215

U subotu, 8. srpnja 2017. u 21:00 sat, u programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice svestrani slovenski autor Andrej Rozman Roza nastupit ?e s pulskom premijerom djela "Zani?ni�ko odma�evanje suverenosti"- mjuziklom u formi kabaretskog vjerskog obredakojim propituje politiku, upozorava na �tetne posljedice pomanjkanja kulturne samosvjesti te se nostalgi?no osvr?e na suverenost koju se nekad gradilo u Sloveniji.

"Zani?ni�ka verska skupnost" nastala je 2009. godine iz vjere da u EU imamo nula posto poreza na knjige. Pro�le godine doktrinu su pro�irili na vjeru o nula posto siroma�tva i zaga?enja na Zemlji i s tim dobili mno�tvo novih pjesama, a tako?er i vjere. Iz toga je nastalo djelo �Zani?ni�ko odma�evanje suverenosti�, koje ulijeva nadu u bolju budu?nost. Ponekad u obredu sudjeluje brojna skupina pjeva?a i glazbenika, a ponekad �kenguru� Andrej Rozman Roza "odma�uje" sam. Gra?anstvo pak sudjeluje pjevanjem pjesama iz "zani?ni�ke" pjesmarice, koje ja?a vjeru u pravedniju budu?nost. Tekstovi "zani?ni�kih" pjesama napisani su na poznate melodije iz svjetovne vjerske tradicije od �idovske "Donna donna" preko kr�?anskih "When the Saints", "We Shall Overcome", "I Shall Not Be Moved", "Down By the Riverside", do komunisti?kih kao �to je "O Bella Ciao".

Andrej Rozman Roza, pjesnik, dramski pisac, re�iser i glumac ro?en je 1955. u Ljubljani gdje i �ivi. Na Filozofskom fakultetu studirao je slovenistiku, a 1978. je s grupom prijatelja osnovao "Pocestno gledali�?e Predrazpadom" te sljede?ih godina organizirao niz zvu?nih gostovanja stranih uli?nih kazali�ta u Ljubljani. 1981. osnovao je i do 1995. vodio kazali�te Ane Monro. Za?etnik je improvizacijskih kazali�nih natjecanja u Sloveniji. Pi�e parodi?ne i �aljive pjesme, bajke i kazali�ne komedije za djecu i odrasle. 2003. osnovao je Rozinteater, a 2009. "Zani?ni�ko versko skupnost". Za svoje djelovanje primio je mnoge nagrade, me?u ostalim Zlata ptica (1984), Levstikovu nagradu (1999), Je�kovu nagradu (2005), nagradu Desetnica (2008), �upan?i?evu nagradu (2009) i nagradu Pre�ernovog fonda za knji�evnost (2010) koja je pored Pre�ernove nagrade najve?a nagrada za umjetni?ka postignu?a u Sloveniji.

Link:

http://www.roza.si/urgenca/za-odrasle/zanicnisko-odmasevanje/

 Logo Grad Pula