Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Projekti i programi

Koncert: Passion & Strings

.

PassionStrings 286x215

U subotu u 21 sat u dvorištu Gradske radionice uživajte u koncertu dvoje vrsnih glazbenika pod nazivom Passion & Strings. Sviraju: Edi Šiljak – violina i Anisa Parganlija - gitara.  Program: A. Piazzolla: Cafe 1930, M. Miletić: Sonatina za violinu i gitaru, N. Paganini: Cantabile, B. Bartok: Rumunjski plesovi, P. de Sarasate: Playera op.23, Romanza Andaluza op.22, Ciganski napjevi op. 20, E. Granados: Španjolski ples u e-molu, I. Albeniz: Tango, M. de Falla: Španjolski ples iz 'La vida Breve'.

Kreaktiv - Video produkcija

Kreaktiv - video produkcija

DOVU 2018

.

DOVU-2018 286x215

Gradska radionica i ove godine otvara svoja vrata da bi se posjetioci mogli upoznati s prostorom u kojem djelujemo (slikarski atelje, prostor za modeliranje u glini, otvoreni prostor vrta za glazbena i druga javna doga?anja), dobiti informacije o aktivnostima na�e udruge i ostvarenim rezultatima od 1990. do danas. 24. i 25. svibnja prostor je otvoren od 18:30 do 20:30, a u subotu 26. svibnja prvo ?e u 19 sati Marko Jovanovi? iz Pule i Kristo Kao iz Estonije odr�ati prezentaciju: "Digitalna pedagogija u glazbi",

Art Panoptikum

.

Art Panoptikum 05.20.18.286x215

U Gradskoj Radionici ove nedjelje 20. svibnja u 20:00 sati odr�at ?e se nova prezentacija u seriji Art Panoptikuma. �to se ti?e predstavljenih tema bit ?e rije?i o izlo�bi �Art and China after 1989: Theatar of the World� u ikoni?nom Guggenheim muzeju u Bilbau, koja prati razvoj kineske umjetnosti izme?u dva povijesna trenutka: demonstracija na trgu Tiananmen 1989. i Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. Sljede?i na redu je prikaz izlo�be u muzeju Legion of Honour u San Franciscu pod nazivom �Symbols of Actual Life� ameri?kog umjetnika Julian Schnabela, koji je osim kao slikar nekima mo�da jo� i poznatiji kao filmski re�iser.

Art Panoptikum

.

AP ilustracija 286x215

U subotu 17. velja?e u 19 sati u Gradskoj Radionici odr�at ?e se prezentacija izbora vijesti, doga?anja i zanimljivosti iz svijeta suvremene umjetnosti. Ova prezentacija pod nazivom Art Panoptikum osmi�ljena je kao nova aktivnost unutar cjelogodi�njeg programa Gradionica kojeg provodi Gradska radionica i namijenjena je svima koji vole umjetnost i �ele saznati vi�e informacija o aktualnim zbivanjima iz svijeta umjetnosti.

Stranica 1 od 3

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

 Logo Grad Pula