Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Art Panoptikum X

.

ArtPanoptikumX 286x215

Serija javnih predavanja o novostima iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 27. travnja 2019. u 20:00 sati. Predavanje zapo?inje prikazom bijenalne izlobe otvorene 29. oujka u Sidneyu pod nazivom "National 2019 New Australian Art" na kojoj su predstavljene najnovije ideje i forme suvremene australske umjetnosti. Nakon toga bit ?e rije? o najve?oj kubanskoj izlobi suvremene umjetnosti, "Havana Biennial 2019" pod nazivom "La Construccin de lo Posible"

Više...

Art Nomad Project

.

ArtNomadProject 286x215

Javna prezentacija projekta Art Nomad s dvomjese?ne umjetni?ke ekspedicije u Peruu odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u ?etvrtak 11. travnja 2019. u 19:00 sati. O projektu Art Nomad i tome to su doivjeli na putovanju koje trajalo od 17. sije?nja do 25. oujka govorit ?e sudionici: Lu?ka Ko?ak - kiparica iz Ljubljane, Nikola Faller - kipar i land art umjetnik iz Osijeka, Valentina Gruba?evi? - magistrica grafike iz Osijeka, Igor Popovi? - fotograf iz Pule i Matej imuni? - voditelj projekta i vodi?.

Više...

Art Panoptikum IX

.

Art Panoptikum 23.03.19 286x215

Ciklus javnih predavanja o novostima iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 23. oujka 2019. u 19:30 sati. Predavanje zapo?inje prikazom 12. Bijenala u angaju pod nazivom 'Proregress' koji je zatvoren 10. oujka. Nakon toga bit ?e rije? o izlobi kineskih umjetnika mla?e generacije pod nazivom 'Chinternet Ugly' u Manchesters Centre for Chinese Contemporary Art iza ?ega slijedi pregled 14. Bijenala u Sharjahu

Više...

FreZURA: Branko Bratkovi? - O crtanju

FreeZURA Branko

Pozivamo vas na otvoreno predavanje Branka Bratkovi?a o crtanju u sklopu likovne radionice izrade murala. Predavanje ?e se odrati u Gradskoj radionici u utorak, 19. oujka s po?etkom u 17 sati, te je otvoreno za sve zainteresirane. Branko Bratkovi? po struci je arhitekt, a bavi se i drugim oblicima likovnog izraavanja. Grafi?ki je ure?ivao vie ?asopisa, ilustrirao je i oblikovao niz knjiga i broura, izradio je niz opisnih geografskih karata pti?ji pogled, plakata, prospekata i logotipova.

Više...

FreeZURA: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

Boris Modul 010 286x215

U sklopu radionice izrade murala u ESF projektu "FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju", Boris Bogunovi? odrat ?e predavanje "Ornament u arhitekturi i umjetnosti" u pulskoj Gradskoj radionici u utorak 5. oujka 2019. u 17 sati. Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja preao je put od naturalisti?kih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.

Više...

To?ka susreta Vol.1/19

.

To?ka susreta 286x215

Glazbeni program "To?ka susreta" ove godine dolazi u novom formatu, a prvi susret odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u nedjelju 24. velja?e u 20 sati. To?ku susreta u novom izdanju ure?uju i moderiraju glazbenici Vanja Sinoi? i Marko Jovanovi?, a u programu ?e se ekperimentirati s glazbenim idejama i temama te njihovom daljnjom razradom unutar participativnog i kolaborativnog okvira. Prisutni glazbenici ?e koriste?i nove tehnologije pokuati od glazbene ideje napraviti cijelinu, a posebnost trenutka i postave tonski zabiljeiti.

Više...

Art Panoptikum VIII

.

Art Panoptikum 16.02.19 286x215

Ciklus javnih predavanja o aktualnostima iz vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 16. velja?e 2019. u 19:30 sati. Predavanje zapo?inje s izlobom ameri?ke umjetni?ke ikone Jeffa Koonsa u The Ashmolean museum of art and archaeology, koji se nalazi u Oxfordu i predstavlja najstariji javni muzej u svijetu. Nakon toga bit ?e rije? o izlobi angairane ameri?ke umjetnice Cady Noland koja se moe vidjeti u Museum fr Moderne Kunst u Frankfurtu.

Više...

Art Panoptikum VII

.

AP 26.01.19 286x215

Prvo u seriji ovogodinjih javnih predavanja u programu Art Panoptikum odrat ?e se u Gradskoj radionici ove subote 26. sije?nja 2019. u 19:30 sati. Na po?etku predstavlja se dosad najopsenija retrospektivna izloba pokojnog ameri?kog umjetnika Jean-Michel Basquiata u Fondation Louis Vuitton u Parizu. Druga tema posve?ena je tako?er retrospektivnoj izlobi pod nazivom Not Everyone will be taken into the future ruskih konceptualnih umjetnika Ilye i Emilie Kabakov u Tretyakov galeriji u Moskvi.

Više...

Art Nomad

.

ArtNomad 286x215

Gradska radionica sudjeluje u projektu Art Nomad ?iji su organizatori i u?esnici: Matej imuni?, Lu?ka Ko?ak, Nikola Faller, Valentina Gruba?evi? i Igor Popovi?. Glavna ideja je vrlo jednostavna. Putuj i stvaraj kao to su to radili stari umjetnici. Svojom olovkom i papirom. Ipak, sve to dokumentiraj modernom tehnologijom. Postoje tri dijela koja ?ine svaki art nomad projekt: Umjetni?ki dnevnik bit ?e glavni fokus naih umjetnika tijekom putovanja. U svojim biljenicama ?e uhvatiti svijet oko sebe po svom osobnom stilu. Dnevnici ?e biti fotografirani i objavljeni na naim internetskim stranicama i drutvenim medijima.

Više...

Stranica 8 od 12

 Logo Grad Pula