Gradska Radionica

Tehnologija lijevanja bronce i drugih umjetničkih materijala

Lijevanje bronce 286x215

Gradska radionica u Puli poziva vas na javno predavanje s temom: Tehnologija lijevanja bronce i drugih umjetničkih materijala, koje će se održati u petak 17. studenog 2023. u 19:00 sati u njihovom prostoru na Stoji. Predavanje će održati Branko Gulin, stručnjak za ljevačke tehnike. Ovo predavanje održava se u sklopu programa pod nazivom: Kiparska radionica teorije i prakse umjetničkog lijevanja bronce i drugih materijala. Kako je znanje kiparske tehnike lijevanja u bronci te drugim materijalima rijetko, a u Istri nema onih koji se time profesionalno bave, ustanovljena je

potreba da se to znanje očuva. Stečena znanja mogla bi se upotrijebiti u restauriranju starih spomenika, zvona, fasadnih ornamenata, metalnih ograda i dr. U suštini, time se stvara mogućnost specijalizacije u vještini izrade odljevaka u bronci i drugim materijalima, što bi posljedično otvorilo polje za umjetnički i zanatsko profesionalni angažman, a Gradska radionica je osmislilaovaj program upravo u tu svrhu. Edukaciju lijevanja u bronci vodi Branko Gulin, slobodni umjetnik koji je 17 godina živio i radio u SAD-u, pritom 10 godina radeći u ljevaonici umjetnina akademskog kipara Nikolasa Legerosa u Minneapolisu (Minnesota) gdje je u potpunosti ovladao tehnologijom lijevanja bronce i drugih materijala. Polaznici programa će se upoznati s teorijskim i praktičnim elementima tehnologije lijevanja bronce, ali i drugih materijala. Naglasak je na praktičnom dijelu, izradi modela, kalupa, upotrebi i manipulaciji materijalima, pa sve do finalnih postupaka lijevanja i patiniranja. Ovim programom polaznici bi se detaljno upoznali s teorijom i tehnologijom izrade kalupa i lijevanja, a kroz praktikume prošli kroz sve faze. Lijevanje radova u bronci obavilo bi se u jednoj od postojećih ljevaonica u Hrvatskoj, a planirano je da program završi izložbom radova svih polaznika. Do konca 2023. godine održat će se prva faza radionice koja ima intenciju dati osnovna znanja i praktično educirati polaznike u radnjama i postupcima do faze lijevanja, a ova faza se sastoji od sljedećih elemenata: Izrada modela (skulptura) u raznim materijalima, Izrada prvog kalupa u gipsu ili silikonu, Izrada voštanog pozitiva, Priprema voštanog pozitiva za lijevanje, Izrada posljednjeg kalupa pred lijevanje. Druga faza do gotovog proizvoda održala bi se tijekom 2024. godine, a sastoji se od sljedećih elemenata: Pečenje kalupa s voštanim pozitivom, Lijevanje bronce ili drugih materijala, Obrada odlijevaka, Varenje, Cizeliranje, Obrada površine i priprema za patiniranje, Patiniranje i instaliranje skulpture. Nakon predavanja svi zainteresirani će se moći prijaviti na radionicu koja je besplatna, a prima se ograničeni broj polaznika na osnovu prethodnog intervjua s prijavljenima. Ovu programsku aktivnost Gradske radionice podržava Grad Pula, a ulaz je otvoren i besplatan za sve.

 Logo Grad Pula