Gradska Radionica

Art Forum

.

ArtForum Tango 286x215

U ART FORUMU koji će se održati u vrtu Gradske radioncie 07.11.2020. u 13 sati, sudjeluju glazbenici Martina Jembrišak i Davar Reba, Sandro Vešligaj, sveučilišni specijalista glazbe, voditelj pulskog ogranka HGU, viši asistent na Muzičkoj akademiji Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli i Branko Bratković, arhitekta, kulturolog, vaishnava. Art forum moderira Marjan Sinošić. Art forum ciklus je javnih predstavljanja koji ugošćuje umjetnike različitih umjetničkih disciplina kroz živu prezentaciju umjetničkog djela da bi se potom u interpretaciju uključili sugovornici različitih društvenih praksi

(u prvom krugu) i publika (u drugom krugu). Svrha projekta je stvoriti specifičan prostor filozofije prakse koja na inovativan način, interdisciplinarno i neposredno ostvaruje aktivnu komunikaciju s publikom, produbljuje spoznaju i odnos prema stvarnosti te uspostavljaju nove forme umjetničke kritike (ready made).

 Logo Grad Pula