Gradska Radionica

Art Forum - Bojan Šumonja

.

ArtForum02 286x215

U subotu, 17. listopada u 17 sati u vrtu Gradske radionice održat će se drugi ovogodišnji Art forum. Art Forum novi je ciklus događanja u Gradskoj radionici namijenjen svima onima koji žele produbiti spoznaju u umjetnosti i kroz umjetnost. Zašto nam je umjetnost važna; Što nam znači; Kako interpretirati i osjetiti umjetničko djelo; Kako se umjetnost referira na našu materijalnu i duhovnu stvarnost i mnoga druga pitanja, biti će teme razgovora. Uz izložena umjetnička djela Bojana Šumonje, gosti Art foruma su sam umjetnik, Andrej Marković, doktor filozofije i Tomislav Brajnović, umjetnik i

univerzalist. Art forum moderira Marjan Sinošoć, slikar. Više o sudionicima: Bojan Šumonja rođen je u Puli 1960. Završio je srednju umjetničku školu u Puli, te likovnu akademiju u Veneciji, odjel skulpture, u klasi. prof. Tramontina 1984. godine. Izlagaoje na preko 200 skupnih i 100-tinjak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Predstavljao je Hrvatsku na mnogobrojnim međunarodnim projektima i izložbama. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad. 2007 u izdanju HDLU-a Istre objavljena je monografija o umjetnikovom radu čiji tekst potpisuje Igor Zidić. Tomislav Brajnović rođen je 1965. godine u Zagrebu. Prvu godinu Likovne akademije završio je u Den Haagu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1999. godine u klasi profesora Đure Sedera. Godine 2003. završio je poslijediplomski studij MA Fine Art na Central St Martins College of Art & Design u Londonu. Predaje Nove medije, Mapiranje grada i Rekontekstualizaciju na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Intenzivno radi i izlaže. (www.brajnovic.comhttp://golo-brdo.brajnovic.com/) Andrej Marković rođen je 1975 godine u Ljubljani. Studirao je ekonomiju, a doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu na Sveučilištu u Ljubljani. Politička filozofija i etika su glavne teme njegovog istraživanja, a filozofi, kojima je posvetio najviše pažnje su Aristotel i njegov učitelj Platon. Od 2010 do 2018 bio je viši predavač na Sveučilištu na Primorskom u Kopru, gdje je predavao etiku i političku teoriju. U posljednjim godinama politički (ne stranački) je aktivan kada je riječ o zaštiti okoliša i prirode te javnim pitanjima svoga grada Vrhnike. Više o Art forumu: Art forum ciklus je javnih predstavljanja koji ugošćuje umjetnike različitih umjetničkih disciplina kroz živu prezentaciju umjetničkog djela da bi se potom u interpretaciju uključili sugovornici različitih društvenih praksi (u prvom krugu) i publika (u drugom krugu). Svrha projekta je stvoriti specifičan prostor filozofije prakse koja na inovativan način, interdisciplinarno i neposredno ostvaruje aktivnu komunikaciju s publikom, produbljuje spoznaju i odnos prema stvarnosti te uspostavljaju nove forme umjetničke kritike (ready made).

 Logo Grad Pula