Gradska Radionica

Art Panoptikum XVI

.

Art Panoptikum 09.11.19 286x215

Serija javnih predavanja pod nazivom Art Panoptikum s pregledom novih događanja iz svijeta vizualnih umjetnosti nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 9. studenog 2019. u 19:00 sati. Program uređuje i vodi Boris Bogunović. Na početku predstavlja se upečatljiva izložba "Lucian Freud: Self-Portrait" na Royal Academy of Arts u Londonu proslavljenog slikara i možda najistaknutijeg portretista 20. stolje?a. U Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea otvorena je izložba američkog umjetnika

ira?kog porijekla Michaela Rakowitza pod nazivom "Imperfect Binding" �to je predmet druge teme. Nakon toga dolazi predstavljanje novog doga?aja na me?unarodnoj sceni suvremene vizualne umjetnosti pod nazivom Toronto Biennial of Art. Zatim ide pri?a o retrospektivnoj izlo�bi jedne od najva�njih umjetnica Latinske Amerike Beatriz Gonz�lez u Museum of the Fine Arts u Houstonu. Idu?a tema posve?ena je retrospektivnoj izlo�bi proslavljene britanske op-art umjetnice Bridget Riley u Hayward galeriji u Londonu. 16. Istanbulski bijenale pod nazivom "The Seventh Continent" zatvara se 10. studenog i to je prilika da se ne�to vi�e ka�e o ovom zna?ajnom doga?aju u suvremenoj umjetnosti. Sljede?a je tema posve?ena velikoj izlo�bi fotografija ameri?kog umjetnika Man Raya na temu �ene, glavnom izvoru nadahnu?a svih umjetnikovih poetika, a izlo�ba se odr�ava u CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia u Torinu. Potom dolazi pri?a o mumbajskoj skupini pod nazivom St+art India Foundation koja je pokrenula revoluciju street art umjetnosti u Indiji, a predavanje ?e zavr�iti predstavljanjem umjetni?ke rezidencije u berlinskoj Kreuzberg ?etvrti koju organizira platforma Wapping Project Berlin.

 Logo Grad Pula