Gradska Radionica

Musicpolis: Zbor Praksa

.

Zbor Praksa 286x215

Ovom prilikom vas pozivamo na promociju prvog albuma zbora Praksa u subotu, 26. listopada 2019. u 19 sati u Gradskoj radionici. Zbor Praksa okupio se i izašao na ulice s pjesmama koje govore o društvenim razlikama u kojima živimo, klasnoj solidarnosti te nadilaženju nacionalnih barijera, pjesmama koje su stoljećima služile političkom osnaživanju obespravljenih. Zbor je nastao 2014.godine. U 5 godina broji preko 80 nastupa, radionica, sudjelovanja na protestima u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Austriji,

Francuskoj i �vedskoj. Album je snimljen u o�ujku ove godine, u radnoj sobi Pionir - Rojc. Za snimanje, mix i editing zaslu�ni su Edi Cukeri? i Branko Crnogor?i?, za grafi?ko oblikovanje Vjeran Juhas a za fotografiju Anna Gaspoti?. Autorska prava ustupili su: Franci Bla�kovi? i Arinka �egando, Darko Rundek i Predrag Kraljevi? (Termiti). Logo dizajn: Emil Jurcan, Zadruga Praksa.

 Logo Grad Pula