Gradska Radionica

Art Panoptikum XV

.

Art Panoptikum 19.10.19 286x215

Serija javnih predavanja pod nazivom Art Panoptikum s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 19. listopada 2019. u 19:00 sati. U prvoj temi govori se o nedavno otvorenoj izložbi u muzeju moderne umjetnosti Astrup Fearnley u Oslu britanskog umjetničkog dua Gilbert & George poznatog po karakteristi?nom i izrazito formalnom izgledu. U godini kada obilježava 250. godišnjicu djelovanja Royal Academy of Arts u Londonu postavila je veliku

retrospektivnu izlo�bu najpoznatijeg dana�njeg britanskog kipara Antony Gormleya i o tome se govori u drugoj temi. Slijedi pri?a o izlo�bi u muzeju Met Breuer u New Yorku, "To Fix the Image in Memory" ameri?ko-latvijske umjetnice Vije Celmins za koju se govorilo da je najbolje ?uvana tajna ameri?ke umjetnosti. Sljede?a tema posve?ena je najva�nijem doga?aju suvremene umjetnosti u Francuskoj, naime 15. Bijenalu umjetnosti u Lyonu s uglavnom novijim radovima 55 svjetski priznatih umjetnika. The Zeitz Museum of Contemporary Art Africa priredio je pod nazivom "Why Should I Hesitate: Putting Drawings to Work" najve?u dosad izlo�bu me?unarodno priznatog ju�noafri?kog umjetnika Williama Kentridgea �to je prilika da se upozna ovog zna?ajnog umjetnika. Izlo�ba jedne od najnagra?ivanijih suvremenih umjetnica danas, iransko-ameri?ke umjetnice Shirin Neshat, "I Will Greet the Sun Again" u The Broad muzeju suvremene umjetnosti u Los Angelesu subjekt je sljede?e teme, a nakon toga slijedi pregled presti�nog me?unarodnog sajma suvremene umjetnosti Frieze London koji se odr�ava svakog listopada u londonskom Regent's parku. U dijelu posve?enom zidnom slikarstvu predstavlja se EverGreene Architectural Arts iz New Yorka, koji su danas najve?a firma u SAD specijalizirana za restauratorske i konzervatorske poslove, a u ciklusu predstavljanja umjetni?kih rezidencija bit ?e rije? o Jan van Eyck Academie, multidisciplinarnom post-akademskom institutu za likovnu umjetnost, dizajn i teoriju umjetnosti smje�tenom u povijesnom sredi�tu Maastrichta u Nizozemskoj. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?, a ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula