Gradska Radionica

Art Panoptikum XIV

.

Art Panoptikum 21.09.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 21. rujna 2019. u 20:00 sati. U prvoj temi govori se o izložbi Facing the Monumental jedne od najslavnijih i najpoznatijih kanadskih umjetnica Rebecce Belmore koja se održava u Musée d’art contemporain de Montréal. Iza toga dolazi prikaz izložbe Asset Strippers u muzeju Tate Britain britanskog kipara Mike Nelsona. Slijedi pri?a o izložbi Blind Sensorium.

Il Paradosso dell’Antropocene kao kulminaciji desetogodišnjeg umjetni?kog istraživanja fotografa Armina Linkea o silama koje mijenjaju lice Zemlje, a postavljena je u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture Matera 2019. Sljede?a tema odnosi se na muzej Albertina u Be?u koji obilježava stoti ro?endan Marije Lassnig sveobuhvatnim osvrtom na njezinu karijeru, pokazuju?i impresivne radove jedne od najvažnijih umjetnica 20. stolje?a. Kaldor Public Art Projects je australska umjetni?ka organizacija osnovana 1969. godine, a izložba Making Art Public: 50 Years of Kaldor Public Art Projects u Art Gallery of New South Wales istražuje zna?ajnu arhivu pisama, umjetnina, slika i predmeta nastalih u više od pola stolje?a djelovanja. Zatim se predstavljaju izložbe pod nazivom Light Break i The sound i saw ameri?kog fotografa Roya Decarave koje predstavljaju zapanjuju?i dokument ameri?kog života u drugoj polovici 20. stolje?a, a upravo se održavaju u newyorškim galerijama Davida Zwirnera. Jedan od, vjerojatno, najintrigantnijih i najsnažnijih kulturnih doga?aja na svijetu je Burning Man koji se ove godine održao na temu Metamorphoses subjekt je sljede?e teme, iza ?ega slijedi tema o The Camargo Foundation smješten u Cassis-u, blizu Marseilla u Francuskoj kao centru koji nudi rezidencijalni program u humanisti?kim znanostima i umjetnosti. U seriji o velikim majstorima tromp l’oeila bit ?e predstavljen njema?ki slikar Rainer Maria Lacke koji je usavršio tehnike dekorativnog slikarstva, uveo odre?ene tehnološke inovacije i ostvario izniman poslovni uspjeh. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?. Prezentacija je ure?ena i oblikovana tako da pruža informacije na jednostavan i prihvatljiv na?in, popra?ena je tekstom i vizualno oboga?ena mnoštvom fotografija kao i video isje?cima prikupljenim iz popratnih izložbenih i medijskih materijala te internetskih izdanja koja profesionalno prate teme suvremene umjetnosti. Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula