Gradska Radionica

Art Panoptikum XIII

.

Art Panoptikum 31.08.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 31. kolovoza 2019. u 20:00 sati. I ovom prilikom bit ?e prezentirane mnoge aktualne teme, a prva je vezana za Gropius Bau u Berlinu kao jednom od najvažnijih izložbenih prostora u Europi. The Garden of Earthly Delights je naziv skupne izložbe koja je tamo postavljena, pri ?emu su kustosice Stephanie Rosenthal i Clara Meister odlu?ile artikulirati suvremeni pojam vrta usredoto?uju?i se na dualnosti i kontradikciju koju odražava.

U sljede?oj temi govori se o Barbican centru u Londonu i retrospektivnoj izložbi ameri?ke predvodnice apstraktnog ekspresionizma Lee Krasner pod nazivom Living Colour. U luksemburškom Mudam muzeju upravo je završena tako?er retrospektivna izložba Building Philosophy - Cultivating Utopia Berta Theisa angažiranog umjetnika koji je radio u Luksemburgu i Milanu što je predmet sljede?e teme. Nakon toga dolazi na red izložba Rooms, Bodies, Words, ameri?kog umjetnika Brucea Naumana, ?iji se inovativni rad fokusira na razumijevanje umjetnosti kao aktivnosti ili procesa, a koja se održava u Museo Picasso Málaga. Slijedi prikaz Aichi trijenala, koji se održava svake tre?e godine od 2010. godine i jedan je od najve?ih me?unarodnih festivala suvremene umjetnosti u Japanu. Ove godine kroz razli?ite programe predstavlja se više od 80 pojedina?nih umjetnika i grupa pod zajedni?kom temom Taming Y/Our Passion. Tai Kwun Centre for Heritage and Arts, je mjesto inspiracije, stimulacije i uživanja za sve stanovnike Hong Konga, a u njemu je prire?ena izložba japanske umjetni?ke zvijezde Takashi Murakamija koji je poznat je po zamagljivanju linije koja odvaja "visoku" i "nisku" umjetnost. Pregled izložbi završit ?e prikazom instalacije koju je japanski umjetni?ki kolektiv ultratehnologa teamLab napravio za park Mifuneyama Rakuen u Japanu pod nazivom A Forest where Gods Live. Pred kraj predstavit ?e se rezidencijalni program koji se odvija u The Rockefeller Foundation Bellagio Center smještenom na obali jezera Lago di Como u Italji, a za kraj ostaje pri?a o jednom od poznatijih slikara murala ameri?kom umjetniku Grahamu Rustu. Program ure?uje i vodi Boris Bogunovi?. Prezentacija je ure?ena i oblikovana tako da pruža informacije na jednostavan i prihvatljiv na?in, popra?ena je tekstom i vizualno oboga?ena mnoštvom fotografija kao i video isje?cima prikupljenim iz popratnih izložbenih i medijskih materijala te internetskih izdanja koja profesionalno prate teme suvremene umjetnosti. Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula