Gradska Radionica

Musicpolis: DK Blues Band

.

Blues Band 286x215

Za subotu, 20. srpnja 2019. u 21:00 sati Gradska radionica najavljuje nastup DK Blues Band iz Udina u Italiji. ?lanove ovog benda povezuje pedesetak godina prijateljstva i muziciranja. Sviraju blues improvizacije na klasi?ne teme, ali i novije skladbe. Preferiraju preciznu i intenzivnu izvedbu, poigravaju?i se bluesy sugestijama, a inspiriraju se tipi?nim muzi?kim postupcima nastalim u po?ecima ove velike glazbe. DK Blues Band nastupa u sastavu: Claudio Cojaniz - klavir, Francesco de Marco - saxofon, Oriano Ferini - usna harmonika i Edy Cappelletto - gitara.

Središnja figura ovog benda je Claudio Cojaniz koji nakon glazbene akademije, gdje studira klavir, orgulje i kompoziciju razvija zna?ajnu skladateljsku aktivnost. Tijekom 1980-ih približava se jazz glazbi i snima svoj prvi rad za solo piano posve?en glazbi Theloniousa Monka. Claudio Cojaniz djeluje u raznim glazbenim formacijama i orkestrima, a zajedno s Alexanderom Balanescuom i Artom Tuncboyacyanom sudjeluje u Armeniandream bendu. O svojim pogledima na život i glazbu on govori sljede?e: "Imam egzistencijalisti?ko poimanje života. Zajedni?ko improviziranje zna?i otvaranje prema Drugom, prihva?anje razli?itosti koja nas poti?e, ?ime otkrivamo stvari o sebi koje nismo prije znali. To nas odvra?a od naših ?vrstih stajališta i ?esto efemernih uto?išta od strahova. Da bismo postigli istinsku Demokraciju, moramo prije svega biti otvoreni prema novom, prema Drugom i bez straha, te na taj na?in širiti razinu svoje svijesti. Zapravo, jazz je prije svega inkluzivan, on ništa ne isklju?uje a priori. Uši su uvijek otvorene i prijem?ive, u vje?nom kozmi?kom slušanju, prepuštaju?i nas divljenju. To je ozbiljna igra, onako kako su djeca ozbiljna kada se igraju. Rekao bih da je jazz glazba nezacjeljenih rana, zbog same ?injenice da postojimo u životu koji kre?u?i se prema kraju izgleda besmislen, dok mu Umjetnost zajedno s Ljubavlju nastoji dati smisao, s obzirom na to da ga sam po sebi nema."

 Logo Grad Pula