Gradska Radionica

Vrtni ?ir: DAVID ROVIS

.

David Rovis 16.7.19 286x215

David Rovis održat ?e performans pod nazivom Tabula rasa u utorak 16. srpnja 2019. u 21:00 sat u Gradskoj radionici u Puli. Ideja za ovaj performans nastala je kroz suradnju s Gradskom radionicom na radionicama zidnog slikarstva u sklopu projekta FreeZURA. Ra?amo se kao prazna plo?a, a kroz osobnu pri?u, koriste?i se plesom, bojom i platnom kao sredstvom izražavanja, umjetnik ?e ispri?ati što je u njegovome životu ostavilo trag. Ra?amo li se kao prazna plo?a ili smo slika koja zapo?inje kao prazno platno? David Rovis ro?en je 2002. godine

u Puli, a umjetnoš?u se bavi od djetinjstva. Aktivan je ?lan Dramskog studija Istarskog narodnog kazališta u Puli gdje stje?e osnovna znanja o glumi i pokretu, suvremenom plesu i baletu. Sudjelovao je u više profesionalno produciranih predstava, performansa i videospotova kao ?lan dramskog studija i sura?ivao s razli?itim redateljima na više podru?ja performativnih umjetnosti. David je upravo završio tre?i razred srednje glazbene škole u Puli s usmjerenjem glazbene teorije, a odnedavno se amaterski bavi i slikarstvom. Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan. Program Gradske radionice financijski podržavaju Ministarstvo kulture RH i Grad Pula.

 Logo Grad Pula