Gradska Radionica

FreZURA: Branko Bratkovi? - O crtanju

FreeZURA Branko

Pozivamo vas na otvoreno predavanje Branka Bratkovi?a o crtanju u sklopu likovne radionice izrade murala. Predavanje ?e se odrati u Gradskoj radionici u utorak, 19. oujka s po?etkom u 17 sati, te je otvoreno za sve zainteresirane. Branko Bratkovi? po struci je arhitekt, a bavi se i drugim oblicima likovnog izraavanja. Grafi?ki je ure?ivao vie ?asopisa, ilustrirao je i oblikovao niz knjiga i broura, izradio je niz opisnih geografskih karata pti?ji pogled, plakata, prospekata i logotipova.

Suosniva? je Gradske Radionice i sudjelovao je i sam izradio veliki broj zidnih slikarija raznih vrsta. Izra?uje skulpture od i?ane mree, koje naziva 3D crteima, u zadnje vrijeme najradije djelje magi?ne palice, uglavnom od maslinovog drveta. Smatra da je samospoznaja najvaniji ?ovjekov zadatak i interdisciplinarni studij mu je osnovna djelatnost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadraj objave isklju?iva je odgovornost Saveza udruga Rojca. Organizacija predavanja sufinancirana je u okviru Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 507.562,24 kuna, od ?ega je 431.427,90 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 Logo Grad Pula