Gradska Radionica

Art Panoptikum

.

AP 10.27.18 286x215

Ove subote 27. listopada u u Gradskoj radionici u 19:30 sati održat ?e se nova prezentacija u seriji predstavljanja aktualnih doga?anja iz svijeta vizualnih umjetnosti pod nazivom Art Panoptikum. U fokusu se nalaze recentna doga?anja s londonske umjetni?ke scene. Bit ?e pružen osvrt na slavni video rad Christiana Marcleya pod nazivom "The Clock" koji se do kraja velja?e 2019. može vidjeti u Tate Modern muzeju, a tako?er i prikaz nove izložbe kubanske angažirane umjetnice Tanie Bruguere pod nazivom "10,143,898" koja je otvorena u ogromnom prostoru Turbine Hall istog muzeja, a posve?ena je temi migracija.

Nadalje, prikazat ?e se neobi?na izložba "Uumwelt" svjetski poznatog francuskog umjetnika Pierre Hyughea u galeriji Serpentine koja proširuje okvire umjetni?kog stvaralaštva. Poseban dio posve?en je predstavljanju dva umjetni?ka sajma koja su održana u isto vrijeme, naime prestižnom Frieze Art Fairu i popratnim doga?anjima te nešto novijem sajmu pod nazivom "1-54" koji predstavlja suvremenu afri?ku umjetnost, a održava se u pala?i Somerset House. Pored toga ukratko ?e se prikazati neke od instalacija koje su se mogle vidjeti na London Design Biennalu koji se bavio temom utjecaja dizajna na naše emocije, a u dijelu posve?enom umjetni?kim rezidencijama bit ?e predstavljena fondacija Delphine kao najve?a organizacija u Londonu koja se bavi razmjenom umjetnika. Osim navedenih doga?anja koja se odvijaju u Londonu pružit ?e se pregled ovogodišnjeg Burning Man festivala koji je ponovno okupio 70,000 posjetioca te najve?i javni umjetni?ki program u SAD-u kojeg provodi organizacija Mural Arts Philadelphia.

Prezentacija je oblikovana tako da pruža informacije na jednostavan i razumljiv na?in, popra?ena je tekstom i vizualno oboga?ena obiljem fotografija kao i video isje?cima prikupljenim iz popratnih medijskih materijala kao i razli?itih internetskih izdanja koja profesionalno prate suvremene umjetni?ke i kulturne teme. Program priprema i vodi Boris Bogunovi?.

 

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula