Gradska Radionica

Musicpolis: KRISTO KAO i SILVANO KALAGAC

Kristo-i-Silvano 286x215

U subotu 26. svibnja u 20:30 sati prisutna publika imat ?e jedinstvenu prigodu posluati koncert klasi?ne glazbe na kojem gostuju cjenjeni estonski gitarist i glazbeni pedagog Kristo Ko (theorbo-velika lutnja, klasi?na gitara) i pulski kompozitor i profesor violine Silvano Kalagac (violina) sa specijalnim programom pripremljenim samo za ovu ve?er.

Kristo Ko je estonski gitarist, glazbeni pedagog te poduzetnik. Diplomirao je na Estonskoj glazbenoj akademiji (Heiki Mtlik i Mait Martin's Class), a studirao je i na Akademiji Carl Nielsen u Danskoj. Kristo je autor pet metodi?kih knjiga i 4 CD-a o sviranju gitare. Suosniva? je glazbene softverske tvrtke koja razvija MatchMySound, audio alat. Na Estonskoj glazbenoj akademiji podu?avao je gitaru (2005. - 2017.), a od 2008. je na doktorskom studiju za obrazovne tehnologije na Sveu?ilitu u Tartu. Kristov CD za solo gitaru The Dance Album izvode ameri?ke i europske radio stanice klasi?ne glazbe. ?lan je Estonskog baroknog glazbenog ansambla Floridante te od 2013. sudjeluje na glazbenim festivalima. Kristo je tako?er premijerno snimio mnoga djela estonskih suvremenih skladatelja.

Silvano Kalagac pulski je kompozitor i profesor violine. Sklada glazbu, aranmane, pjesme za dje?je festivale. Dobitnik je prve nagrade na festivalu Voci nostre 2011., a sudjelovao je u finalu festivala Cuoricino doro - concorso canoro u Luinu, 2012., te Voci nostre, 2013. Sklada i aranira za zborove, pjeva?e, pratnje, didakti?ki obra?uje komorne moderne violinisti?ke skladbe.Osim rada u koli, nastupao je u vie simfonijskih orkestara, komorno sa gitarom (u duetu s gitaristom Alenom Belullom), na raznim manifestacijama i koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu (Italiji, Sloveniji, Austriji i BiH) te sura?ivao sa pijanistima: prof. Francesco Bracci, prof. Tea Siladi i prof. Tatjana verko-Fioranti.

 Logo Grad Pula