Gradska Radionica

Art Panoptikum

.

AP 04.21.18 286X215

U subotu 21. travnja u 20 sati u Gradskoj Radionici odrat ?e se nova prezentacija Art Panoptikum koja se sastoji od izbora recentnih izlobi, vijesti i zanimljivosti iz svijeta vizualnih umjetnosti. Ova aktivnost namijenjena je svima koji ele dobiti vie informacija o aktualnim zbivanjima i zanimljivostima iz tog podru?ja, a priprema i vodi je Boris Bogunovi?.
Prezentacija u trajanju oko sat vremena obuhvatit ?e kao i uvijek vie tema. to se ti?e recentnih izlobi bit ?e predstavljene izloba Passioni visive" talijanskog kipara Marina Marinija u prostoru zbirke Peggy Guggenheim u Veneciji,

zatim grupna izloba pod nazivom The Other Transatlantic" o kineti?koj i op-art umjetnosti u Isto?noj Europi i Latinskoj Americi koja se odvija u muzeju suvremene umjetnosti Garage u Moskvi, izloba japanskog arhitekte mla?e generacije Junya Ishigamija u prostoru Cartier fondacije za suvremenu umjetnost u Parizu, a tako?er instalacija japanske umjetnice i performerice Chiharu Shiota u jedinstvenom prostoru kapelice u The Yorkshire Sculpture Park. Pored toga ukratko ?e se predstaviti najzna?ajnija ostvarenja ovogodinjeg Bijenala suvremene umjetnosti u Sydneyu. U dijelu prezentacije gdje se predstavljaju razni umjetni?ki sajmovi bit ?e rije?i o nedavno zavrenom estom sajmu Art Basel Hong Kong kao i desetom izdanju sajma Art Dubai dok ?e u seriji predstavljanja umjetni?kih rezidencija biti rije? o Fogo Island Art organizaciji koja na malom otoku Fogo u blizini Newfoundlanda u Kanadi ugo?uje umjetnike iz cijelog svijeta. U dijelu aktualnosti predstavit ?e se najnoviji radovi poznatog grafiti umjetnika i aktiviste Banksya u New Yorku, a kao posebno zanimljiva tema obradit ?e se posebni oblik komunalnih art programa u SAD-u. Pored svega, u seriji pri?a iz svijeta umjetnosti pokazat ?e se kako su pojedini umjetnici, od Marcela Duchampa, preko Claes Oldenburga pa do Mone Hatoum i Marcela Dzame te drugih koristili obi?an putni kofer u stvaranju umjetni?kog djela.
Prezentacija je oblikovana tako da prui informacije na jednostavan i razumljiv na?in te popra?ena tekstom i vizualno oboga?ena fotografijama i video isje?cima iz popratnih medijskih materijala te izborom iz ?lanaka razli?itih internetskih izdanja koja profesionalno prate suvremene umjetni?ke i kulturne teme.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 

 Logo Grad Pula