Gradska Radionica

Predavanja Martina Simona u Puli

 Pozivamo vas na edukativnu radionicu s Martinom Simonom u srijedu 12. 11. od 9:30 do 14:00 te na javno predavanje u ?etvrtak 13.11. u 18:00 sati, dnevni boravak DC Rojc.

Martin Simon

Gradska radionica od 11. do 14. studenoga ugoš?uje društvenog inovatora, aktivistu i pisca Martina Simona iz Velike Britanije. Martin Simon strastveno se zalaže za participaciju, uzajamnosti i društvenu pravdu. Prvenstveno ga zanima na koji na?in ljudi zajedni?kim djelovanjem mogu utjecati na društvene promjene. Suosniva? je i dugogodišnji direktor Timebanking United Kingdom. Me?unarodno je priznati pionir u razvoju ko-produkcije kao inovativnog modela u pružanju javnih usluga te je jedna od vode?ih osoba u tom podru?ju u svijetu. Viši je suradnik i vode?i britanski konzultant i trener u Asset Based Community  i ko-direktor ABCD Europe.  Autor je knjige: „Vaš novac ili vaš život: vrijeme je za oboje“. To je prva knjiga u Britaniji koja je objavljena novcem prikupljenim kroz crowfunding kampanju.

U sklopu projekta „Koprodukcija kao model pružanja socijalnih usluga“, kojeg Gradaska radionica provodi uz potporu Županije Istarske i Grada Pule,   Martin Simon održat ?e edukativnu radionicu u Dnevnom boravku Rojca, u srijedu 12.11.2014. Radionica ?e trajati od 9.30 do 14.00 . Prijave na radionicu šaljite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript  

Teme radionice: Porijeklo koprodukcije; Koprodukcija kao inovativni model u pružanju javnih usluga;Prakti?ni primjeri koprodukcije u socijalnim uslugama i razvoju zajednice;ABCD pristup razvoja zajednice baziran na društvenom kapitalu;Pronalaženje i iskorištavanje kapaciteta, vještina, odnosa  i potencijala doma?ih ljudi; Samoodre?enje, društvene mreže, uzajamnost i osnaživanje zajednice.

Narednog dana, u ?etvrtak 13.11.2014., s po?etkom u 18.00 sati Martin Simon održati ?e javno predavanje "Life Beyond Services".

Tema predavanja: Predavanje je vezano uz nove modele razvoja zajednice: ko-produkciju i ABCD model – bottom up metoda bazirana na društvenom kapitalu i potencijalima zajednice.

http://abcdeurope.ning.com/

 Logo Grad Pula