Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Projekti i programi

Kreaktiv - Video produkcija

Kreaktiv - video produkcija

Bakomat

Od 14. oujka, svakog petka od 17 sati, u Dje?joj knjinici Pula, baka pripovjeda pri?e djece. To je Bakomat.
Baka se zove Amalija i ?lanica je nae banke vremena Ura po ura. Ideju nam je dala Vlasta oi?, voditeljica Dje?je knjinice, koja organizira brojne programe za djecu. Bakomat je dio naeg projekta "Banka vremena za tre?u dob" kojeg provodimo uz potporu upanije Istarske - Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

10168228 644063768995911 7592500268754159875 n

10150664 644063742329247 8704317872685231085 n

4. GROZGI FEST

U Petak 13. prosinca u rock klubu Uljanik u Puli odrat ?e se ?etvrta prezentacija bendova iz GROZGI-a - kluba Gradske radionice za glazbena istraivanja.

Nastupaju: Bandover, Udav i Mo? rasute panje. Gosti ve?eri su bendovi: Sekiracija iz Galiane i We Stand United iz Labina.GROZGI

Besplatne regionalne radionice o Europskom socijalnom modelu

Fina

12. i 13. rujna, u Hotelu Pula, odrat ?e se prva od pet regionalnih radionica o Europskom socijalnom modelu. Radionice su namijenjene dionicima iz Istarske i Primorsko goranske upanije. Za druge regije, u slijede?a dva mjeseca, radionice ?e se odrati u Splitu, Sisku, Osijeku i Zagrebu. Rije? je o partnerskom projektu ESM2 kojeg provode udruge CERANEO iz Zagreba, Agencija lokalne demokracija iz Siska, Udruga Srma iz Sinja, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu iz Osijeka i Gradska radionica iz Pule uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga drutva.

Predava?i na radionicama su prof. dr. Gojko Beovan i Marina Dimi? Vugec sa stru?nim suradnicima. Cilj radionica je osnaiti lokalne kapacitete za primjenu Europskog socijalnog modela i pristup europskim socijalnim mreama. Poseban naglasak je na razvoju inovativnih projekata me?usektorskog partnerstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Otvorit ?e se i prostor za raspravu o mogu?nostima i potencijalima ire zajednice za izradu i provedbu projekata za op?e dobro koriste?i sredstva Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radionice su besplatne, a traju od 9-17 sati svaki dan. Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti Gradskoj radionici - koordinatorici projekta za Istarsku i Primorsko goransku upaniju. Broj sudionika je ograni?en. Prijave se primaju do popunjenja mjesta, a najkasnije do 5.9.2013.

Ljetni buvljak u Rojcu

Buvljak

18.08. od 8 do 12 sati odrat ?e se Ljetni buvljak u Rojcu. To je ve? 7. buvljak u Rojcu, a u budu?e ?e biti organiziran jednom mjese?no, svake tre?e nedjelje u mjesecu.

Sadraj ponude 7. buvljaka, a prvog Ljetnog buvljaka, jesu : nova i polovna odje?a i obu?a za odrasle i djecu,oprema za kolarce(torbe,pernice,knjige,didakti?ki materijal,..), sportsko-rekreacijska oprema, knjige, igrice i igra?ke, hobi materijali i modni dodaci ukratko, od igle do lokomotive.

Izlaganje je besplatno a uvjet je prethodna najava na Facebook profilu Buvljak Pula ili na 098/979 4033 .

Buvljaci u Rojcu zapo?eti su na inicijativu Venere Ba?i? Jajalo, a u organizaciji Zelene Istre oko Boi?a 2010. godine. Od ovog ljeta, organizaciju preuzima Gradska radionica odjel Banka vremena Ura po ura.

Buvljak u Puli je najsuvremeniji alternativni pravac trgovanja sa prioritetom recikliranja i produavanja vijeka stvarima. Uz prodaju, njeguje princip razmjene i poklanjanja. On je dobra navika stanovnika mnogih europskih metropola, pa i u nas. ?ast nam je otvoriti vrata glavnog parkiralita Rojca radi Buvljaka koji okuplja mnotvo razli?itih ljudi, njihovih novih i rabljenih stvari, uz druenja i razgovore u nezaobilazno dobroj atmosferi.

Na jednom buvljaku svanuli su nam sudionici s doma?im, nepricanim jagodama, zatim su nam se umjetnici pridruili sa svojim retro krpicama, te ljudi koji ive za i od rukotvorina koje prodaju za malo vie od ni a bilo je i onih sa neto vilim cijenama hand-made proizvoda za one izbirljive. Zatim su nam doli maturalci sa profesoricama, kojima su zamisao i ostvarenje bili da prodajom svojih stvari olakaju trokove maturalca. Ni na ovom ne?e nedostajati takve i jo ire ponude, a ve?inom je sve toliko jeftino da to zna?ajno utje?e na ku?ni budet.

Dobro doli!

Posebna zahvala Savezu udruga Rojca i njihovim pojedincima koji su prepoznali misiju i stavili se na raspolaganje u realiziranju ovog projekta, osobama koje su volontirale i koje rade na unapre?enju i poboljanju buvljaka te Gradu Puli i Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu koji uvi?aju vanost ovakve manifestacije u naem gradu. Posebna zahvalnosti svim sudionicima i posjetiteljima.

Stranica 1 od 2

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

 Logo Grad Pula