Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Art Panoptikum XIV

.

Art Panoptikum 21.09.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 21. rujna 2019. u 20:00 sati. U prvoj temi govori se o izlobi Facing the Monumental jedne od najslavnijih i najpoznatijih kanadskih umjetnica Rebecce Belmore koja se odrava u Muse dart contemporain de Montral. Iza toga dolazi prikaz izlobe Asset Strippers u muzeju Tate Britain britanskog kipara Mike Nelsona. Slijedi pri?a o izlobi Blind Sensorium.

Više...

Art Panoptikum XIII

.

Art Panoptikum 31.08.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici u subotu 31. kolovoza 2019. u 20:00 sati. I ovom prilikom bit ?e prezentirane mnoge aktualne teme, a prva je vezana za Gropius Bau u Berlinu kao jednom od najvanijih izlobenih prostora u Europi. The Garden of Earthly Delights je naziv skupne izlobe koja je tamo postavljena, pri ?emu su kustosice Stephanie Rosenthal i Clara Meister odlu?ile artikulirati suvremeni pojam vrta usredoto?uju?i se na dualnosti i kontradikciju koju odraava.

Više...

.

Freezura 286x215

Prezentacijama pojedinih radionica zavrava jednogodinji projekt FreeZURA slobodna zajednica umjetnika u razvoju. U proteklih godinu dana 55 mladih kreativaca u dobi od 15 do 25 godina u?ili su, stvarali i kreirali unutar pet radionica: likovna radionica izrade murala, glazbena radionica, radionica suvremenog plesa, radionica stripa i ilustracije i radionica kreativnog pisanja i nakladnitva. Stru?ni voditelji i mentori: Marijan Sinoi?, Vanja Sinoi?, Ivana Vojni? Vratari?, Petra Gardijan, Natalija Grgorini? i Ognjen Ra?en omogu?ili su polaznicima radionica

Više...

Art Panoptikum XII

.

Art Panoptikum 03.08.19 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 3. kolovoza 2019. u 20:30 sati. Ovom prilikom prikazat ?e se izloba jednog od najve?ih afri?kih umjetnika El Anatsuia koja se pod nazivom "Triumphant scale" odrala u Haus der Kunst muzeju u Minhenu. U drugoj temi govori se o izlobi ameri?ke ikone suvremene umjetnosti, Jenny Holzer pod nazivom "Thing Indescribable" u Guggenheim muzeju u Bilbau. U sljede?oj temi bavimo se s Charlotte Posenenske klju?nom njema?kom umjetnicom

Više...

Musicpolis: DK Blues Band

.

Blues Band 286x215

Za subotu, 20. srpnja 2019. u 21:00 sati Gradska radionica najavljuje nastup DK Blues Band iz Udina u Italiji. ?lanove ovog benda povezuje pedesetak godina prijateljstva i muziciranja. Sviraju blues improvizacije na klasi?ne teme, ali i novije skladbe. Preferiraju preciznu i intenzivnu izvedbu, poigravaju?i se bluesy sugestijama, a inspiriraju se tipi?nim muzi?kim postupcima nastalim u po?ecima ove velike glazbe. DK Blues Band nastupa u sastavu: Claudio Cojaniz - klavir, Francesco de Marco - saxofon, Oriano Ferini - usna harmonika i Edy Cappelletto - gitara.

Više...

Vrtni ?ir: DAVID ROVIS

.

David Rovis 16.7.19 286x215

David Rovis odrat ?e performans pod nazivom Tabula rasa u utorak 16. srpnja 2019. u 21:00 sat u Gradskoj radionici u Puli. Ideja za ovaj performans nastala je kroz suradnju s Gradskom radionicom na radionicama zidnog slikarstva u sklopu projekta FreeZURA. Ra?amo se kao prazna plo?a, a kroz osobnu pri?u, koriste?i se plesom, bojom i platnom kao sredstvom izraavanja, umjetnik ?e ispri?ati to je u njegovome ivotu ostavilo trag. Ra?amo li se kao prazna plo?a ili smo slika koja zapo?inje kao prazno platno? David Rovis ro?en je 2002. godine

Više...

KREAKTIV - Prezentacija i pitching forum radionice

Kreaktiv 286x215

Ove nedjelje 14. srpnja s po?etkom u 21 sat u Gradskoj radionici (Ljudevita Posavskog 10) premijerno ?e biti izvedeno i prikazano devet glazbenih uradaka nastalih na radionici KreAktiv. Na besplatnoj radionici namijenjenoj djeci i mladima, 9 je polaznica i polaznika savladalo osnovne tehnike skladanja i araniranja muzi?ke podloge koriste?i isje?ke iz filma Metropolis 1927. g. redatelja Fritza Langa te vjebe/video instalacije pulskog umjetnika Sae Bestuli?a. Radionica se odvijala u grupnom i ve?im dijelom individualnom radu sa polaznicima.

Više...

Djurica 6.7.19 286x215

Ve?er s likovnim umjetnikom ?uricom Ciganovi?em odrat ?e se u subotu 6. srpnja 2019. u 20:30 sati u Gradskoj radionici u Puli. Bit ?e pro?itane ?etiri Ciganovi?eve pri?e i epilog kao jedini smisao ivota ljudskog roda, a u interpretaciji sudjeluju prezenteri: Isus VII, Slobodan Libero Kokotovi?, andor ani Slacki i Berislav Bero Mudrov?i?. Sramite se ljudski rode! Vi dekadentni ljam, koji ve? sedam milenija ponavljate istu greku. Vi koji ste ostali na nivou barbarskih plemena, koji glorificirate ivotinjske nagone. Vi antipodi, farizeji, licemjeri,

Više...

Musicpolis: TRONCO

.

Tronco 4.7.19.286x215

Talijanski glazbenici koji dolaze pod imenom Tronco odrat ?e koncert u pulskoj Gradskoj radionici u ?etvrtak 4. srpnja u 20:30 sati. Tronco je kolektiv muzi?ara iz Genove koji provode vrijeme zajedno stvaraju?i glazbu. Sloboda i Hippie pristup daju uspavanu i magli?astu glazbenu podlogu njihovoj glazbi. Jednostavne melodije i teksture s kojima se igraju uglavnom na akusti?nim instrumentima sviraju uivo koriste?i ne frontalnu dispoziciju, a prilago?avaju?i se prostoru u kojem sviraju, uklju?uju akustiku prostora kao dio svoje glazbe.

Više...

Stranica 2 od 15

 Logo Grad Pula