Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Art Panoptikum

.

P1060612 286x215

U subotu 17. oujka u 19 sati u Gradskoj Radionici odrat ?e se nova prezentacija pod nazivom Art Panoptikum koja se sastoji od izbora aktualnih vijesti, doga?aja i zanimljivosti preteno iz svijeta suvremene umjetnosti. Ova aktivnost namijenjena je svima koji vole umjetnost i ele dobiti vie informacija o aktualnim zbivanjima iz tog podru?ja, a priprema i vodi je Boris Bogunovi?, programski voditelj Gradske radionice. Nakon toga program se nastavlja glazbenim susretima "Glazbeno ognji?e" po zadnji puta ove sezone.

Više...

Art Panoptikum

.

AP ilustracija 286x215

U subotu 17. velja?e u 19 sati u Gradskoj Radionici odrat ?e se prezentacija izbora vijesti, doga?anja i zanimljivosti iz svijeta suvremene umjetnosti. Ova prezentacija pod nazivom Art Panoptikum osmiljena je kao nova aktivnost unutar cjelogodinjeg programa Gradionica kojeg provodi Gradska radionica i namijenjena je svima koji vole umjetnost i ele saznati vie informacija o aktualnim zbivanjima iz svijeta umjetnosti.

Više...

Glazbeno-ognji?e-286x215

U subotu, 11. studenog u 19 sati, u sklopu programa Glazbeno ognji?e, u prostoru Gradske radionice, zapo?inje nova sezona glazbenih druenja uz vatru iz kamina koje ?e se provesti u deset termina: 11. i 25. studenog, 9. i 23. prosinca 2017. te 6. i 20. sije?nja, 3. i 17. velja?e i 3. i 17. oujka 2018. i to uvijek u istoj satnici. Kao i do sada, u ovom programu nema ni unaprijed najavljenih muzi?ara niti specif?nog programa ve? svatko od prisutnih svira prema svojoj elji i inspiraciji, ali u interaktivnoj muzi?koj komunikaciji s ostalima. Ulaz na program je slobodan, a dolazak s nekim instrumentom kao i aktivno sudjelovanje je dobrodolo.

Više...

Gabor-Kristzina 286x215

U suradnji Gradske Radionice i Zvona i nari, udruge za proizvodnju kulture iz Linjana organizira se poetsko-glazbena ve?er koja ?e se odrati u subotu, 28. listopada 2017. s po?etkom u 19:00h u prostorijama Gradske Radionice u Puli, Ljudevita Posavskog 10. Te ?e se ve?eri predstaviti bra?ni i umjetni?ki par iz Ma?arske, Gbor Lanczkor pjesnik i glazbeni eksperimentator, te Krisztina Kocsis-Lanczkor, diplomirana flautistica, oboje iz Szegeda.

Više...

Lucka-Raph 286x215

U petak, 27. listopada 2017. s po?etkom u 19:00h u Gradskoj radionici u Puli, Ljudevita Posavskog 10. na zavretku ovogodinje sezone "Vrtnog ?ira" predstavlja se hibridna scensko djelo "Zemlja" nastalo u suradnji vicarskog cirkuskog akrobata i plesa?a Raphala Perrenouda te slovenske kiparice Lu?ke Ko?ak. Projekt "Zemlja" predstavlja kratki performans u kome se cirkuske i plesne vjetine susre?u s umjetni?kim izri?ajem skulpture pri ?emu se uprizoruju fundamentalne suprotnosti: kretanje i nepokretnost, trenutak i vje?nost, a kratkotrajne akrobacije suo?avaju s dugotrajnom kontemplativno?u postavljenih skulptura.

Više...

NiO photo bw 286x215

U petak, 13. rujna 2017. zapo?inje manifestacija Mjesec hrvatske knjige koja vie od dva desetlje?a uspjeno promi?e knjigu i ?itanje kao drutvenu vrijednost. Tim povodom u Gradskoj radionici, u 18:00 sati odrat ?e se prigodni program Druenje s umjetnicima, ovaj put s izuzetnim umjetni?kim i ivotnim parom Natalijom Grgorini? i Ognjenom Ra?enom. Ove ?e se ve?eri roman Blagoslovljena mo?i nabaviti po promotivnoj cijeni od 70kn, a po istoj cijeni bit ?e dostupna sva tri naslova Komo? korune, dakle, jo i roman Putanje i slikovnica kura kura boka.

Više...

Vrtni ?ir: Karamustra / Libero Kokotovi?

286X215 Karamustra

Ne propustite poseban doivljaj i do?ite u utorak, 19. rujna 2017. u 20:00 sati u Gradsku radionicu jer u suradnji s udrugom Nemerik predstavljamo pretpremijeru multimedijalne predstave Karamustra autora Libera Kokotovi?a u reiji andora Slackog. Dizajn i izvedbu animacije potpisuje Marina Burolo, a u izvedbi sudjeluju: Berislav Mudrov?i?, Edo Orel i andor Slacki. Izbor glazbe napravio je Libero Kokotovi?.

Više...

To?ka susreta 286x215

U subotu, 9. rujna 2017. u 20:00 sati, u Gradskoj radionici odrati ?e se jo jedna To?ka susreta. Pozivamo zainteresirane muzi?are i sve ostale da do?u, po mogu?nosti donesu instrumente i participiraju u ovom specifi?nom druenju kroz glazbenu improvizaciju. To?ka susreta je participativni glazbeni program koji se, u organizaciji Gradske radionice, provodi u kontinuitetu od 2013. godine, a do sada je u njemu sudjelovalo preko pedeset glazbenika iz lokalnog, nacionalnog ili me?unarodnog okruenja.

Više...

Foto Mersiha 286x215

U ?etvrtak, 31. kolovoza 2017. u 20:00 sati, u programu "Druenje s umjetnicima" Gradske radionice, akademska grafi?arka Mersiha Merdanovi? iz Sarajeva predstavit ?e svoje recentne radove kao i stvarala?ki proces kojim nastaju. Publika ?e imati prilike ?uti detalje o umjetni?kom putu autorice, grafi?kim tehnikama, posebice tehnici suhe igle, a tako?er ?e mo?i vidjeti originalne radove ove talentirane umjetnice emotivnog i poetskog pristupa koji ?e ovom prilikom biti izloeni javnosti.

Više...

Stranica 10 od 16

 Logo Grad Pula