Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

FreeZURA: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

Boris Modul 010 286x215

U sklopu radionice izrade murala u ESF projektu "FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju", Boris Bogunovi? odrat ?e predavanje "Ornament u arhitekturi i umjetnosti" u pulskoj Gradskoj radionici u utorak 5. oujka 2019. u 17 sati. Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja preao je put od naturalisti?kih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.

Više...

To?ka susreta Vol.1/19

.

To?ka susreta 286x215

Glazbeni program "To?ka susreta" ove godine dolazi u novom formatu, a prvi susret odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u nedjelju 24. velja?e u 20 sati. To?ku susreta u novom izdanju ure?uju i moderiraju glazbenici Vanja Sinoi? i Marko Jovanovi?, a u programu ?e se ekperimentirati s glazbenim idejama i temama te njihovom daljnjom razradom unutar participativnog i kolaborativnog okvira. Prisutni glazbenici ?e koriste?i nove tehnologije pokuati od glazbene ideje napraviti cijelinu, a posebnost trenutka i postave tonski zabiljeiti.

Više...

Art Panoptikum VIII

.

Art Panoptikum 16.02.19 286x215

Ciklus javnih predavanja o aktualnostima iz vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 16. velja?e 2019. u 19:30 sati. Predavanje zapo?inje s izlobom ameri?ke umjetni?ke ikone Jeffa Koonsa u The Ashmolean museum of art and archaeology, koji se nalazi u Oxfordu i predstavlja najstariji javni muzej u svijetu. Nakon toga bit ?e rije? o izlobi angairane ameri?ke umjetnice Cady Noland koja se moe vidjeti u Museum fr Moderne Kunst u Frankfurtu.

Više...

Art Panoptikum VII

.

AP 26.01.19 286x215

Prvo u seriji ovogodinjih javnih predavanja u programu Art Panoptikum odrat ?e se u Gradskoj radionici ove subote 26. sije?nja 2019. u 19:30 sati. Na po?etku predstavlja se dosad najopsenija retrospektivna izloba pokojnog ameri?kog umjetnika Jean-Michel Basquiata u Fondation Louis Vuitton u Parizu. Druga tema posve?ena je tako?er retrospektivnoj izlobi pod nazivom Not Everyone will be taken into the future ruskih konceptualnih umjetnika Ilye i Emilie Kabakov u Tretyakov galeriji u Moskvi.

Više...

Art Nomad

.

ArtNomad 286x215

Gradska radionica sudjeluje u projektu Art Nomad ?iji su organizatori i u?esnici: Matej imuni?, Lu?ka Ko?ak, Nikola Faller, Valentina Gruba?evi? i Igor Popovi?. Glavna ideja je vrlo jednostavna. Putuj i stvaraj kao to su to radili stari umjetnici. Svojom olovkom i papirom. Ipak, sve to dokumentiraj modernom tehnologijom. Postoje tri dijela koja ?ine svaki art nomad projekt: Umjetni?ki dnevnik bit ?e glavni fokus naih umjetnika tijekom putovanja. U svojim biljenicama ?e uhvatiti svijet oko sebe po svom osobnom stilu. Dnevnici ?e biti fotografirani i objavljeni na naim internetskim stranicama i drutvenim medijima.

Više...

Art Panoptikum VI

.

Art Panoptikum 12.08.18 286x215

Upoznajte se s aktualnim doga?anjima iz svijeta vizualnih umjetnosti i do?ite u Gradsku radionicu ove subote 8. prosinca u 19:30 sati gdje se odrava esta prezentacija u seriji Art Panoptikum.

Prezentacija po?inje prikazom izlobe jedne od najutjecajnijih umjetnica 20. i po?etka 21. stolje?a, francusko-ameri?ke umjetnice Louise Bourgeois. Izloba pod nazivom The Eternal Thread odrava se u Long Museum u Shanghaiu i njena je prva velika izloba u Kini. Druga izloba, osvrt je na izlobu On Air koju argentinski umjetnik Toms Saraceno ima u parikom prostoru suvremene umjetnosti Palais de Tokyo. U sljede?oj temi govorit ?e se o retrospektivi njema?ko-ameri?ke umjetnice, proizale iz Bauhaus tradicije, Anni Albers u londonskom Tate Modern muzeju.

Više...

Musicpolis: Zbor PRAKSA

.

Praksa Uljanik 286x215

Pulski zbor Praksa ?e u subotu 10. studenog u 20:00 sati odrati koncert u sklopu programa Musicpolis u Gradskoj radionici na koji se nastavlja program Glazbeno ognji?e. Zbor koji od svog osnutka u oujku 2014. godine broji preko ezdeset nastupa u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Austriji i Francuskoj, poziva vas da ga podrite prije predstoje?e turneje po Srbiji i Makedoniji. Tom prilikom pripremljen je kao hommage i desetak makedonskih tradicijskih pjesama koje ?e od 16. do 21. studenog, uz njihov standardni revolucionarni repertoar, izvesti u Skoplju, Ohridu i Strugi. Na koncertu u pulskoj Gradskoj radionici ?lanovi ovog zbora doma?oj ?e publici predstaviti to su pripremili za Makedoniju.

Više...

Vrtni ?ir: "Frndalica"

.

frndalica 286x215

Kao podsjetnik na nedjeljne matineje, 4. studenog 2018. u 11:30 sati u vrtnom prostoru Gradske radionice imat ?emo priliku pogledati jo jedno doga?anje pod naslovom Frndalica. Izvo?a?i su ponovno Ivana Nataa Turkovi? i i.j.piNO, a in live izvo?a?i skupina "Prijatelji". U slu?aju kie novi termin objavit ?e se naknadno.

Josip Pino Ivan?i? je performer, likovni umjetnik, glazbenik. Alternativnoj kulturnoj sceni poznat je ve? od po?etka sedamdesetih godina kada ulazi u konceptualni krug i performans vode. U to vrijeme s prijateljima stvara mental spirit music", a pod utjecajem Josepha Beuysa otvara procese za stvaranje tzv. socijalne skulpture" ?ime ve? tada pripada nevelikoj skupini konceptualnih umjetnika koji su angairano propitivali socijalisti?ke vrijednosne sustave, ponajprije smisao rada i poziciju radnika.

Više...

Art Panoptikum

.

AP 10.27.18 286x215

Ove subote 27. listopada u u Gradskoj radionici u 19:30 sati odrat ?e se nova prezentacija u seriji predstavljanja aktualnih doga?anja iz svijeta vizualnih umjetnosti pod nazivom Art Panoptikum. U fokusu se nalaze recentna doga?anja s londonske umjetni?ke scene. Bit ?e pruen osvrt na slavni video rad Christiana Marcleya pod nazivom "The Clock" koji se do kraja velja?e 2019. moe vidjeti u Tate Modern muzeju, a tako?er i prikaz nove izlobe kubanske angairane umjetnice Tanie Bruguere pod nazivom "10,143,898" koja je otvorena u ogromnom prostoru Turbine Hall istog muzeja, a posve?ena je temi migracija.

Više...

Stranica 9 od 12

 Logo Grad Pula