Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

DOVU 2019: Dani otvorenih vrata udruga

DOVU2019 286X215

Do?ite u Gradsku radionicu, druite se s nama, podijelimo svoje ideje i iskustva te otkrijmo nove mogu?nosti suradnje i zajednitva. Gradska radionica sudjeluju?i u manifestaciji DOVU 2019, u subotu 18. svibnja od 19-21 sat, jo jednom otvara svoja vrata, a posjetioci se mogu upoznati s prostorom u kojem djelujemo (slikarski atelje, otvoreni prostor vrta za glazbena i druga javna doga?anja), dobiti informacije o aktivnostima nae udruge i ostvarenim rezultatima od 1990. do danas uz projekciju filmova iz produkcije Gradske radionice.

FreeZURA: Anica Franjul - Glazba i estetika

Anica Franjul 286x215

U ?etvrtak, 16. svibnja 2019. u 18:30 sati u sklopu glazbene radionice pri projektu FreeZURA u Gradskoj radionici u Puli predavanje ?e odrati Anica Franjul. to je umjetnost, koji su njezini oblici i kako ju doivljavamo? Zato se ?esto ne slaemo u odabiru umjetni?kih sadraja i to je to to neku umjetnost ?ini dobrom? Anica Franjul ?e na predavanju pokuati odgovoriti na ova i sli?na pitanja, s osvrtom na glazbu i njezine na?ine izraavanja. Anica Franjul zavrila je srednju glazbenu kolu Ivana Mateti?a Ronjgova u Puli, smjer glazbenik instrumentalist, klavirist.

Više...

Musicpolis: HVOB

.

HVOB 286X215

Slobodna muzi?ka improvizacija me?unarodnih glazbenika okupljenih pod imenom HVOB odrat ?e se u nedjelju 5. svibnja 2019. u 19:00 sati u programu "Musicpolis" pulske Gradske radionice, a ulaz je slobodan. U improvizaciji ?e sudjelovati: Volkmar Mueller (De) - elektronika, Boris Janje (Slo) - kontrabas i Henry Mari? (Hr) - klarineti. Oni svoj pristup glazbi opisuju na sljede?i na?in: "Improvizacija nam prua priliku za me?usobnu komunikaciju putem muzike, s puno vie spontanosti i reaktivnosti nego kod sviranja pisanih dijela ili kod komponiranja".

Art Panoptikum X

.

ArtPanoptikumX 286x215

Serija javnih predavanja o novostima iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 27. travnja 2019. u 20:00 sati. Predavanje zapo?inje prikazom bijenalne izlobe otvorene 29. oujka u Sidneyu pod nazivom "National 2019 New Australian Art" na kojoj su predstavljene najnovije ideje i forme suvremene australske umjetnosti. Nakon toga bit ?e rije? o najve?oj kubanskoj izlobi suvremene umjetnosti, "Havana Biennial 2019" pod nazivom "La Construccin de lo Posible"

Više...

Art Nomad Project

.

ArtNomadProject 286x215

Javna prezentacija projekta Art Nomad s dvomjese?ne umjetni?ke ekspedicije u Peruu odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u ?etvrtak 11. travnja 2019. u 19:00 sati. O projektu Art Nomad i tome to su doivjeli na putovanju koje trajalo od 17. sije?nja do 25. oujka govorit ?e sudionici: Lu?ka Ko?ak - kiparica iz Ljubljane, Nikola Faller - kipar i land art umjetnik iz Osijeka, Valentina Gruba?evi? - magistrica grafike iz Osijeka, Igor Popovi? - fotograf iz Pule i Matej imuni? - voditelj projekta i vodi?.

Više...

Art Panoptikum IX

.

Art Panoptikum 23.03.19 286x215

Ciklus javnih predavanja o novostima iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 23. oujka 2019. u 19:30 sati. Predavanje zapo?inje prikazom 12. Bijenala u angaju pod nazivom 'Proregress' koji je zatvoren 10. oujka. Nakon toga bit ?e rije? o izlobi kineskih umjetnika mla?e generacije pod nazivom 'Chinternet Ugly' u Manchesters Centre for Chinese Contemporary Art iza ?ega slijedi pregled 14. Bijenala u Sharjahu

Više...

FreZURA: Branko Bratkovi? - O crtanju

FreeZURA Branko

Pozivamo vas na otvoreno predavanje Branka Bratkovi?a o crtanju u sklopu likovne radionice izrade murala. Predavanje ?e se odrati u Gradskoj radionici u utorak, 19. oujka s po?etkom u 17 sati, te je otvoreno za sve zainteresirane. Branko Bratkovi? po struci je arhitekt, a bavi se i drugim oblicima likovnog izraavanja. Grafi?ki je ure?ivao vie ?asopisa, ilustrirao je i oblikovao niz knjiga i broura, izradio je niz opisnih geografskih karata pti?ji pogled, plakata, prospekata i logotipova.

Više...

FreeZURA: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

Boris Modul 010 286x215

U sklopu radionice izrade murala u ESF projektu "FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju", Boris Bogunovi? odrat ?e predavanje "Ornament u arhitekturi i umjetnosti" u pulskoj Gradskoj radionici u utorak 5. oujka 2019. u 17 sati. Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja preao je put od naturalisti?kih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.

Više...

To?ka susreta Vol.1/19

.

To?ka susreta 286x215

Glazbeni program "To?ka susreta" ove godine dolazi u novom formatu, a prvi susret odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u nedjelju 24. velja?e u 20 sati. To?ku susreta u novom izdanju ure?uju i moderiraju glazbenici Vanja Sinoi? i Marko Jovanovi?, a u programu ?e se ekperimentirati s glazbenim idejama i temama te njihovom daljnjom razradom unutar participativnog i kolaborativnog okvira. Prisutni glazbenici ?e koriste?i nove tehnologije pokuati od glazbene ideje napraviti cijelinu, a posebnost trenutka i postave tonski zabiljeiti.

Više...

Stranica 6 od 11

 Logo Grad Pula