Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

FreeZURA: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

Boris Modul 010 286x215

U sklopu radionice izrade murala u ESF projektu "FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju", Boris Bogunovi? odrat ?e predavanje "Ornament u arhitekturi i umjetnosti" u pulskoj Gradskoj radionici u utorak 5. oujka 2019. u 17 sati. Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja preao je put od naturalisti?kih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.

Više...

To?ka susreta Vol.1/19

.

To?ka susreta 286x215

Glazbeni program "To?ka susreta" ove godine dolazi u novom formatu, a prvi susret odrat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u nedjelju 24. velja?e u 20 sati. To?ku susreta u novom izdanju ure?uju i moderiraju glazbenici Vanja Sinoi? i Marko Jovanovi?, a u programu ?e se ekperimentirati s glazbenim idejama i temama te njihovom daljnjom razradom unutar participativnog i kolaborativnog okvira. Prisutni glazbenici ?e koriste?i nove tehnologije pokuati od glazbene ideje napraviti cijelinu, a posebnost trenutka i postave tonski zabiljeiti.

Više...

Art Panoptikum VIII

.

Art Panoptikum 16.02.19 286x215

Ciklus javnih predavanja o aktualnostima iz vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 16. velja?e 2019. u 19:30 sati. Predavanje zapo?inje s izlobom ameri?ke umjetni?ke ikone Jeffa Koonsa u The Ashmolean museum of art and archaeology, koji se nalazi u Oxfordu i predstavlja najstariji javni muzej u svijetu. Nakon toga bit ?e rije? o izlobi angairane ameri?ke umjetnice Cady Noland koja se moe vidjeti u Museum fr Moderne Kunst u Frankfurtu.

Više...

Art Panoptikum VII

.

AP 26.01.19 286x215

Prvo u seriji ovogodinjih javnih predavanja u programu Art Panoptikum odrat ?e se u Gradskoj radionici ove subote 26. sije?nja 2019. u 19:30 sati. Na po?etku predstavlja se dosad najopsenija retrospektivna izloba pokojnog ameri?kog umjetnika Jean-Michel Basquiata u Fondation Louis Vuitton u Parizu. Druga tema posve?ena je tako?er retrospektivnoj izlobi pod nazivom Not Everyone will be taken into the future ruskih konceptualnih umjetnika Ilye i Emilie Kabakov u Tretyakov galeriji u Moskvi.

Više...

Art Nomad

.

ArtNomad 286x215

Gradska radionica sudjeluje u projektu Art Nomad ?iji su organizatori i u?esnici: Matej imuni?, Lu?ka Ko?ak, Nikola Faller, Valentina Gruba?evi? i Igor Popovi?. Glavna ideja je vrlo jednostavna. Putuj i stvaraj kao to su to radili stari umjetnici. Svojom olovkom i papirom. Ipak, sve to dokumentiraj modernom tehnologijom. Postoje tri dijela koja ?ine svaki art nomad projekt: Umjetni?ki dnevnik bit ?e glavni fokus naih umjetnika tijekom putovanja. U svojim biljenicama ?e uhvatiti svijet oko sebe po svom osobnom stilu. Dnevnici ?e biti fotografirani i objavljeni na naim internetskim stranicama i drutvenim medijima.

Više...

GRbooklet 2018 Naslovnica 286x215

Objavljeno je programsko izvje?e Gradske radionice za 2018. godinu u obliku pdf knjiice koju moete preuzeti na donjoj poveznici.

...

Programska knjiica 2018.

Art Panoptikum VI

.

Art Panoptikum 12.08.18 286x215

Upoznajte se s aktualnim doga?anjima iz svijeta vizualnih umjetnosti i do?ite u Gradsku radionicu ove subote 8. prosinca u 19:30 sati gdje se odrava esta prezentacija u seriji Art Panoptikum.

Prezentacija po?inje prikazom izlobe jedne od najutjecajnijih umjetnica 20. i po?etka 21. stolje?a, francusko-ameri?ke umjetnice Louise Bourgeois. Izloba pod nazivom The Eternal Thread odrava se u Long Museum u Shanghaiu i njena je prva velika izloba u Kini. Druga izloba, osvrt je na izlobu On Air koju argentinski umjetnik Toms Saraceno ima u parikom prostoru suvremene umjetnosti Palais de Tokyo. U sljede?oj temi govorit ?e se o retrospektivi njema?ko-ameri?ke umjetnice, proizale iz Bauhaus tradicije, Anni Albers u londonskom Tate Modern muzeju.

Više...

Debaprasad-i-Om 286x215

Upoznajte se s indijskom tradicijskom glazbom i posluajte glazbenike Pandit Debaprasad Chakrabortya maestra i?anog instrumenta sitar u pratnji Om Prakash Pandeya na udaraljkakom instrumentu tabla, u Gradskoj radionici u subotu 24. studenog 2018. u 19 sati. Debaprasad Chakraborty, nositelj titule Pandit (u?itelj), jedan je od istaknutijih svira?a sitra na indijskoj glazbenoj sceni. Vrhunski je umjetnik koji svira na indijskom radiju i televiziji. Primio je mnoge nagrade uklju?uju?i i Dravnu nagradu (National Fellowship) koju dodjeljuje indijska vlada. Njegovo glazbeno putovanje po?elo je u mladim danima s ocem, a nastavilo se suradnjom s velikim maestrima poput u?itelja Ajo Sinha Roya iz kole klasi?ne glazbe Maihar gharana i u?iteljem Gokul Nagom iz kole pjevanja Bishnupur gharana. Njegova strast i predanost indijskoj tradicijskog glazbi ostavlja dubok dojam na publiku. U?itelj Chakraborty kontinuirano podu?ava i svira u Indiji i inozemstvu.

Više...

286x215 02

U subotu 17. studenog u 20 sati u Gradskoj radionici predstavlja se zajedni?ki autorski projekt kanadskog haiku pjesnika Michaela Dudleya i grupe pulskih umjetnika koju ?ine: haiku pjesnik Dejan Pavlinovi?, performativna umjetnica Ivana Nataa Turkovi?, multimedijalni umjetnici Marko Jovanovi? i Vladimir Butkovi?, glazbenik Vanja Sinoi?, slikarica Debora Trusgnach i audiovizualni umjetnik Silvio Belui?. Okosnicu projekta The Sinergy Ensemble ?ine odabrane haiku pjesme iz knjige Pilgrimage (2017) Michaela Dudleya te Mlje?nom stazom (2016) Dejana Pavlinovi?a. Suradnjom i integracijom razli?itih umjetni?kih formi (glas, glazba, pokret, tekst, vizualnost, improvizacija...) ostvaruje se performans u kojem svaki pojedini umjetnik svojim interpretativnim izrazom doprinosi grupnom ostvarenju. Na taj na?in u me?uigri razli?itih umjetni?kih formi i na temelju sinergije zajedni?kog rada nastaje objedinjeno i originalno umjetni?ko djelo u kome je o?uvan duh, namjera i evokacija svakog pojedinog umjetnika i njegovog specifi?nog izraza.

Više...

Stranica 5 od 15

 Logo Grad Pula