Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Gradska Radionica

Djurica 6.7.19 286x215

Ve?er s likovnim umjetnikom ?uricom Ciganovi?em odrat ?e se u subotu 6. srpnja 2019. u 20:30 sati u Gradskoj radionici u Puli. Bit ?e pro?itane ?etiri Ciganovi?eve pri?e i epilog kao jedini smisao ivota ljudskog roda, a u interpretaciji sudjeluju prezenteri: Isus VII, Slobodan Libero Kokotovi?, andor ani Slacki i Berislav Bero Mudrov?i?. Sramite se ljudski rode! Vi dekadentni ljam, koji ve? sedam milenija ponavljate istu greku. Vi koji ste ostali na nivou barbarskih plemena, koji glorificirate ivotinjske nagone. Vi antipodi, farizeji, licemjeri,

Više...

Musicpolis: TRONCO

.

Tronco 4.7.19.286x215

Talijanski glazbenici koji dolaze pod imenom Tronco odrat ?e koncert u pulskoj Gradskoj radionici u ?etvrtak 4. srpnja u 20:30 sati. Tronco je kolektiv muzi?ara iz Genove koji provode vrijeme zajedno stvaraju?i glazbu. Sloboda i Hippie pristup daju uspavanu i magli?astu glazbenu podlogu njihovoj glazbi. Jednostavne melodije i teksture s kojima se igraju uglavnom na akusti?nim instrumentima sviraju uivo koriste?i ne frontalnu dispoziciju, a prilago?avaju?i se prostoru u kojem sviraju, uklju?uju akustiku prostora kao dio svoje glazbe.

Više...

Denis 29.6.19 286x215

Ve?er poezije uz tamne i svijetle dubine i visine saksofona odrat ?e se u subotu 29. lipnja 2019. u 20:30 sati u Gradskoj radionici u Puli. Stihove interpretira autorica Denis Kirin?i? uz pratnju saksofona kojeg budi Rajko Ergi?. U programu su sljede?e pjesme: Ljubav, Strast, Tebi... samo tebi... zagrljaj, ?enja dodira, Kliktaj!, Oprosti, Nebo i more, The New Mann in Der new generation te Smrt u 6 slika. Denis opisuje svoje stvaralatvo na ovaj na?in: "Snatrenje ra?anja ljubavi koja u sebi nosi praznost zbiljskog postojanja preto?ila sam u stihove svojih pjesama u vru?em kolovozu 2018.

Više...

FreeZURA: Marijan Jeleni?

.

FreeZURA jelenic286x215

U ?etvrtak, 27.6. u 19 sati u sklopu Glazbene radionice projekta FreeZURA u prostoru Gradske radionice predavanje pod nazivom Od ideje do tantijema odrat ?e Marijan Jeleni?. Predavanje je otvoreno za sve gra?ane. to su tantijemi? to su izvo?a?ka, a to autorska prava? Pjesma ili snimka?.... Neka su od pitanja na koje se u svom predavanju referira Marijan Jeleni?, autor hit pjesama Dio tebe i Iznad oblaka. Marijan Jeleni? - glazbenik, autor, ton majstor, producent, gitarist.Godine 1992. na albumu KUD Idijota "Glupost je neunitiva" snima harmoniku na dvije pjesme.

Više...

Art Panoptikum XI

.

AP XI 286x215

Serija javnih predavanja s pregledom vijesti iz svijeta vizualnih umjetnosti Art Panoptikum nastavlja se u pulskoj Gradskoj radionici ove subote 15. lipnja 2019. u 20:30 sati. Ovom prilikom prikazat ?e se est individualnih izlobi koje su otvorene u Veneciji paralelno s 58. Bijenalom umjetnosti. Na po?etku dolazi prikaz o retrospektivnoj izlobi "Arshile Gorky 1904 - 1948" u Ca 'Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna, ameri?kog slikara armenskog porijekla kojeg nazivaju ocem ameri?kog apstraktnog ekspresionizma. Nakon toga bit ?e rije? tako?er o retrospektivnoj izlobi velikog korejskog slikara

Više...

FreeZURA: Radionica akvarela

.

?ubek Akvarel

U subotu, 15.6. od 15-19 sati, u sklopu programa FreeZURA u Gradskoj radionici gostuje Nedeljko ?ubek, akademski slikar i profesor na PUD Osijek. On ?e odrati predavanje i voditi radionicu akvarela za sve zainteresirane.

.

FreeZURA Sumonja 286x215

U utorak, 11.6. u 18 sati u sklopu Likovne radionice i radionice izrade murala u sklopu projekta FreeZURA u Gradska radionica - The Town Workshop u Puli (Lj. Posavskog 10) predavanje ?e odrati Bojan umonja koji ?e govoriti o svom umjetni?kom iskustvu. Bojan umonja ro?en je u Puli 1960. godine gdje je zavrio srednju umjetni?ku kolu. Likovnu akademiju zavrava u Veneciji, odjel skulpture, u klasi prof. Tramontina 1984. godine. Od 1987. godine je ?lan Hrvatskog Drutva likovnih Umjetnika Istre i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Više...

KREAKTIV - Glazbena radionica filmske muzike

Kreaktiv 286x215

Od 17. lipnja do 12. srpnja 2019. god. u prostorima Gradske radionice odrat ?e se besplatna glazbena radionica namijenjena djeci i mladima. Polaznici radionice savladat ?e osnovne tehnike skladanja i araniranja muzi?ke podloge za film. KreAktiv radionica namijenjena je djeci i mladima koji se ele okuati u izazovu stvaranja muzi?ke podloge za film. Radionica ?e se odrati od 17. lipnja do 12. srpnja 2019. god. Tijekom radionice polaznici ?e realizirati svoje glazbene ideje u individualnom i grupnom radu a nastale ?e uratke prezentirati zavrne ve?eri na Pitching forumu.

Više...

Vrtni ?ir: Gordan Poropat i Branko Bratkovi?

Gordan i Branko 286x215

Pulski pripovjeda? Gordan Poropat u suradnji s Brankom Bratkovi?em odrat ?e javno ?itanje svojih novih pri?a u Gradskoj radionici u subotu 8. lipnja 2019. u 20 sati. Posjetitelji ?e mo?i ?uti autorove najnovije radove i uivati u duhovitom, a istovremeno iznimno ?utilnom pristupu temama koje se uglavnom ti?u pulske svakodnevice i moda prepoznati neke od osebujnih likova koji se pojavljuju u njegovim pri?ama. Alberto Manguel piu?i o javnom ?itanju kae sljede?e: "Autor koji javno ?ita - ispunja rije?i odre?enim zvukovima i izvodi ih odre?enim pokretima. Takvo izvo?enje daje tekstu ton koji (pretpostavlja se) autor ima na umu

Više...

Stranica 3 od 15

 Logo Grad Pula