Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Karamustra / Libero Kokotovi?

286X215 Karamustra

Ne propustite poseban doživljaj i do?ite u utorak, 19. rujna 2017. u 20:00 sati u Gradsku radionicu jer u suradnji s udrugom Nemerik predstavljamo pretpremijeru multimedijalne predstave Karamustra autora Libera Kokotovi?a u režiji Šandora Slackog. Dizajn i izvedbu animacije potpisuje Marina Burolo, a u izvedbi sudjeluju: Berislav Mudrov?i?, Edo Orel i Šandor Slacki. Izbor glazbe napravio je Libero Kokotovi?.

 

Tko je Karamustra? Prva asocijacija - s pravom- Zaratustra, Ni?eov prorok. Karamustra je po imenu više "Balkanska" varijanta. KARA - karati ili MUSTRA – baš si neka mustra.

Još uvijek sam u nedoumici da li je on "luzer" ili heroj koji prkosi svijetu samim svojim životom. Nikad ne ostavlja dojam pobije?enog ali ni pobjednika. Njega zapravo nije lako nigdje svrstati što je istovremeno divno i strašno. Njegov kozmopolitizam i anarhizam proizlazi iz uvjerenja i iskustva od pola stolje?a života iz kojeg se izrodio kao proturje?an cinik. A u što bi drugo? Lik je uistinu stvaran, nastao kao sinteza iz li?nosti nekoliko meni dragih prijatelja, dakle itekako postoji. On nema jasnu predstavu o tome što ovaj svijet zapravo zna?i

(a tko ima?) i gdje je njegovo mjesto u njemu. On je sklop proturje?ne zbrke. Sklon je mudrovanju iako ga se užasava. Karamustra je razapet u mreži stvarnog i nestvarnog, samo?e i težnjom za pripadanjem, halucinacijama, snovima i zbilje, nihilizma i željom za smislom, mizantropije i ?ovjekoljublja. Uvjeren je da se ništa ne može promijeniti na bolje jer ni svijet ne pokazuje znakove ozdravljenja. I što ?ini? Živi na rubu svijeta u svom hermetizmu imaginarne realnosti bave?i se najdivnijim i najuzaludnijim poslom na svijetu, umjetnoš?u.

Slobodan Kokotovi? - Libero ro?en je u Puli 1. srpnja 1955. bavi se slikarstvom, kiparstvom, performansom i konceptualnom umjetnoš?u i ?lan je HDLUI. Pored bavljenja likovnom umjetnoš?u objavljivao je prozu, novele, humoreske, dramske tekstove i poeziju. Autor je 17 samostalnih izložbi slika u Puli, Parizu, Labinu, Bujama, Šikutima i drugim mjestima. U njegovom likovnom opusu nalaze se slike u kombiniranoj kolaž tehnici, takozvane slike-objekti ili „geometrijska apstrakcija“ odnosno objekti u funkciji poetskih performansi. Izveo je brojne performanse te je tako sudjelovao na 6. danima hrvatskog performansa u Varaždinu 2006, u galeriji Miloti? izveo je perfomans s ?uricom Ciganovi?em na otvaranju izložbe "Bijelo, plavo, crveno", u Šikutima je izveo perfomans s ?uricom Ciganovi?em "I ludosti gore dragi moji ljudožderi". Posljednjih godina s Šandorom Slackijem i ?uricom Ciganovi?em sudjelovao je s performansima na otvaranju i zatvaranju izložbi kolega i prijatelja likovnih umjetnika.

Ulaz na sve programe i aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula