Gradska Radionica

Vrtni đir: Andrea Matošević - Fenomenologija tapije

Fotka za tapiju-1 286x215

U četvrtak, 17. kolovoza 2017. u 20:30 sati, u programu "Vrtni đir" Gradske radionice, etnolog i antropolog Andrea Matošević prezentirat će detalje svog istraživačkog rada na temu tapije - specifičnog izraza iz pulskog urbanog žargona. Svi koji žele saznati više ili podijeliti svoje iskustvo tapije pozvani su da se uključe u otvoreni dijalog nakon uvodnog dijela predavanja. Fenomenologija termina tapija ucijepljenog u grad Pulu do te mjere da ga gdjekad i snažno konotira, ima nekoliko dominantnih rukavaca među kojima se ističe njegova usmenost, a koja počesto generira procese osobnog, potkulturnog ili pak gradskog, sinkronijskog i dijakronijskog, razlikovanja od konteksta koji se interpretira

. Time općeprisutni i po ničemu isključivo za Pulu specifični fenomeni poprimaju jedinstvenu lokalnu, „autohtonu“, patinu i izražavaju se nerijetko u pridjevskom obliku kao „pulska zima“, „pulska dosada“ ili „pulska publika“. Takva ideja o sebi ili vlastitoj posebnosti počiva na memoriji o realnim povijesnim, društvenim, ekonomskim i kulturnim procesima u gradu i pitanje je snažno izražene samointerpretacije koja se nerijetko, iako ne i uvijek, izražava u snažnom kritičkom ključu.

Izv. prof. dr.sc. Andrea Matošević pri Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz polja etnologije i antropologije. Jedan je od suosnivača Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma pri istom Sveučilištu. Objavio je tridesetak znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova te tri knjige: Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.), Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) te u suautorstvu s Teom Škokić Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (2014.). S Ladom Duraković uredio je zbornik radova Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike (2013.) te je s Evi Piršl i ostalim kolegama surađivao na objavljivanju Vodiča za interkulturalno učenje (2016.)

 

 Logo Grad Pula