Gradska Radionica

Duo Magic Flutes 286x215 U utorak, 25. srpnja 2017. u 21:00 sat, u programu "Musicpolis" Gradske radionice, nastupaju poznate pulske glazbenice Samanta Stell i Nataša Dragun kao duo flauta "Magic flutes". Ovaj duo su dvije izvrsne flautistice i dugogodišnje prijateljice osnovale 1998., a njihova je suradnja krenula još davne 1993. kad su se upoznale i svirale zajedno s "Istarskim solistima". Imaju vrlo raznolik repertoar koji obuhva?a skladatelje od 15. stolje?a pa sve do 21. stolje?a. Na njihovim koncertima možete ?uti razne flaute: blok flaute (sopranino, sopran, alt, tenor), frule, baroknu flautu i moderne flaute (flauta, piccolo flauta, alt flauta i bas flauta). Samanta i Nataša sviraju u povijesnim kostimima, što njihov nastup ?ini još zanimljivijim.

Na ovom koncertu izvest ?e sljede?e skladbe: Andrea Antico da Montona: Prendi l’arme, o fiero amore, Poi che son si sfortunato (za blok flaute); Pietro Locatelli: Sonata u e-molu (Largo - Allegro - Andante - Presto); Giuseppe Tartini: Duo br. 1. u G – duru (Andante - Allegro), Duo br. 2 u D - duru (Andante un poco mosso - Allegro assai); Wolfgang Amadeus Mozart: Duet br. 1 u G – duru, Rondo; Branko Okmaca: Dijalog (za flautu i alt flautu) te Nikolaj Rimski – Korsakov: Bumbarov let (za piccolo i flautu).

 Samanta Stell završila je osnovnu i srednju glazbenu školu I. M.Ronjgova u Puli kod prof. Regine Nožice. Studij flaute je diplomirala s odli?nim uspjehom 1995. na Konzervatoriju “B. Marcello” u Veneciji, u klasi prof. Francesca Chirica, a zatim i na Muzi?koj akademiji u Zagrebu, klasa prof. Marine Novak. Usavršavala se na majstorskim te?ajevima kod prof. Nicoleta, Artoaud, Ghianija, Lotti, Schmaiseria, Karimi, Kraja?i? i Brachfeld. Više puta bila je laureat na natjecanju “Istria Nobilissima”. Nastupa solisti?ki te kao ?lanica niza komornih sastava i orkestara (trio NaSaSa, duo Magic Flutes, Musicitta’ Band, Puha?ki orkestar grada Pule, Evergreen kvartet, MusiCity). ?lanica je strukovnih udruga HDGU, HUOK, HDF. 2013. dobitnica je godišnje nagrade HDGPP-a za najboljeg pedagoga u Hrvatskoj, a 2016. dobitnica je nagrade “Istriana” u podru?ju kulture. Radi kao profesorica flaute i komorne glazbe u Umjetni?koj školi Pore?.

Nataša Dragun je flautistica i samostalna umjetnica, a svira i blok-flaute, okarinu i saksofon. Svirati je po?ela s osam godina, kada se sama upoznala s blok flautom. Od 1998. svake godine u Puli organizira koncerte pod nazivom "Flauta, sax & prijatelji". Nastupa solisti?ki, te u razli?itim komornim sastavima (duo Magic Flutes, trio NaSaSa, kvartet Pro et contra, Evergrin kvartet). U Puha?kom orkestru grada Pule i njegovim sekcijama svira od osnutka, a od 2010. je i tajnica udruge. Bilježi nastupe u zemlji i inozemstvu, snimanja za radio i TV postaje. Sudjeluje na snimanju više nosa?a zvuka. Svira i u ansamblu "Despina" Makedonskog kulturnog foruma iz Pule. Organizacijom koncerata bavi se kao dio tima Puha?kog orkestra grada Pule i Istarskog pododbora HDGU-a te samostalno. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te organizaciju kulturnih djelatnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (nagrade: za zbirku poezije i najboljeg studenta).

 

 Logo Grad Pula