Gradska Radionica

MZK foto 286x215U nedjelju, 9. srpnja 2017. u 21:00 sat, u programu "Druženje s umjetnicima" Gradske radionice sudjeluje filmski producent i režiser Marko Zdravkovi? - Kunac, osniva? i dugogodišnji voditelj Pulske filmske tvornice. On ?e predstaviti svoje iskustvo ustrajnog angažmana u podru?ju neovisne filmske produkcije, osobito u kontekstu aktivizma i djelovanja unutar organizacija civilnog društva, a posebno ?e ukazati te objasniti važnost kontinuiranog edukativnog djelovanja kao i uspostave sustava podrške i pomo?i mladim autorima u procesu filmskog stvaranja.

Marko Zdravkovi? - Kunac ro?en je 1977. godine, a tijekom gimnazijskih dana glumi i stvara u KIT GRM-u (Kreativno istraživa?ki tim Gradske radionice mladih). Osniva? je ritualnog teatra "Menerik" u sklopu kojeg radi dvije predstave 1996. u Puli. Studirao je filozofiju i kulturu religija pri Filozofskom fakultetu družbe Isusove u Zagrebu, a kasnih 90-ih postaje koordinator i voditelj programa Autonomne tvornice kulture (ATTACK), kao i osniva? Festivala Alternativnog Kazališnog Izri?aja (FAKI) 1998. godine. Nešto kasnije, 1999. godine zajedno sa skupinom mladih filmaša i aktivista osniva FADE IN (Fantasti?no dobre institucije) neprofitnu organizaciju koja funkcionira kao produkcijski studio. Kao producent i novinar FADE IN-a realizirao je preko 150 reportaža za HRT-u. Pored toga producirao je TV-serijal "Tre?i sektor", a u koprodukciji s udrugom B.a.B.e. dokumentarni film "Iskrivljeni odrazi" Tatjane Boži? te realizirao niz namjenskih filmova. Tijekom sljede?ih godina radi kao profesionalni montažer u raznim studijima kao i na lokalnim i državnim televizijama. Godine 2004. pokre?e "Pulsku filmsku tvornicu" s ciljem poticanja razvitka filmske i video kulture, produkcije filmova te sustavne edukacije filmskih autora. U PFT vodi produkciju filmova, školu animiranog filma te radionicu filmske medijske kulture u osnovnoškolskoj nastavi. Pulska filmska tvornica je specifi?na udruga koja stvara i podržava filmske autore te svojim znanjem uobli?ava njihove autorske ideje. Marko Zdravkovi? - Kunac producent je dvije sezone emisija o gra?anskom odgoju i medijskoj pismenosti "Medionauti" (2016.-2017.), zatim serije autorskih kratkih dokumentarnih filmova "Istarske štorije" (2017.) koji prikazuju Istru i istarske teme na druga?iji na?in, lišen sentimentalnosti i stereotipa. Režiser je kratkog dokumentarnog filma "Improvizacije" (2017.).

 

Link:

https://www.pulskafilmskatvornica.hr/

 Logo Grad Pula