Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Andrej Rozman Roza

 

Odmasevanje 013 286x215

U subotu, 8. srpnja 2017. u 21:00 sat, u programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice svestrani slovenski autor Andrej Rozman Roza nastupit ?e s pulskom premijerom djela "Zani?niško odmaševanje suverenosti"- mjuziklom u formi kabaretskog vjerskog obredakojim propituje politiku, upozorava na štetne posljedice pomanjkanja kulturne samosvjesti te se nostalgi?no osvr?e na suverenost koju se nekad gradilo u Sloveniji.

"Zani?niška verska skupnost" nastala je 2009. godine iz vjere da u EU imamo nula posto poreza na knjige. Prošle godine doktrinu su proširili na vjeru o nula posto siromaštva i zaga?enja na Zemlji i s tim dobili mnoštvo novih pjesama, a tako?er i vjere. Iz toga je nastalo djelo „Zani?niško odmaševanje suverenosti“, koje ulijeva nadu u bolju budu?nost. Ponekad u obredu sudjeluje brojna skupina pjeva?a i glazbenika, a ponekad „kenguru“ Andrej Rozman Roza "odmašuje" sam. Gra?anstvo pak sudjeluje pjevanjem pjesama iz "zani?niške" pjesmarice, koje ja?a vjeru u pravedniju budu?nost. Tekstovi "zani?niških" pjesama napisani su na poznate melodije iz svjetovne vjerske tradicije od židovske "Donna donna" preko krš?anskih "When the Saints", "We Shall Overcome", "I Shall Not Be Moved", "Down By the Riverside", do komunisti?kih kao što je "O Bella Ciao".

 

Andrej Rozman Roza, pjesnik, dramski pisac, režiser i glumac ro?en je 1955. u Ljubljani gdje i živi. Na Filozofskom fakultetu studirao je slovenistiku, a 1978. je s grupom prijatelja osnovao "Pocestno gledališ?e Predrazpadom" te sljede?ih godina organizirao niz zvu?nih gostovanja stranih uli?nih kazališta u Ljubljani. 1981. osnovao je i do 1995. vodio kazalište Ane Monro. Za?etnik je improvizacijskih kazališnih natjecanja u Sloveniji. Piše parodi?ne i šaljive pjesme, bajke i kazališne komedije za djecu i odrasle. 2003. osnovao je Rozinteater, a 2009. "Zani?niško versko skupnost". Za svoje djelovanje primio je mnoge nagrade, me?u ostalim Zlata ptica (1984), Levstikovu nagradu (1999), Ježkovu nagradu (2005), nagradu Desetnica (2008), Župan?i?evu nagradu (2009) i nagradu Prešernovog fonda za književnost (2010) koja je pored Prešernove nagrade najve?a nagrada za umjetni?ka postignu?a u Sloveniji.

 

Link:

http://www.roza.si/urgenca/za-odrasle/zanicnisko-odmasevanje/

 

 

 Logo Grad Pula