Gradska Radionica

Dani otvorenih vrata

 

GR_DOVU-udruge-web.jpg

Tijekom tri dana, od ?etvrtka 25. do subote 27. svibnja, Gradska radionica sudjeluje u manifestaciji "Dani otvorenih vrata udruga", koju organizira Ured za udruge RH. Tim povodom otvaramo svoj prostor (Lj. Posavskog 10, Pula) svim zainteresiranim gra?anima u vremenu od 18 do 22 sata. Posjetitelji se mogu upoznati s prostorom u kojem djelujemo te dobiti informacije o aktivnostima i ostvarenim projektima i programima naše udruge od 1990. do danas. U sklopu programa održat ?e se i retrospektiva filmske produkcije Gradske radionice nastale u sklopu više medijskih projekata.

 

Medijski projekt "S vama" obuhva?ao je snimanje i emitiranje TV emisija vezanih uz razvoj civilnog društva i gra?anskih inicijativa, a koje doprinose informiranju i razvoju tog sektora. Film "Znakovi pored puta" ima za temu projekt „Afirmativno znakovlje“, ?iji je cilj stvaranje znakova koji simboliziraju temeljne vrijednosti ljudskog društva i života uop?e te njihovo postavljanje u javni prostor. "Lica grada" govori o vizualnom identitetu grada Pule, s posebnim naglaskom na škole primijenjenih umjetnosti kroz povijest. "Život bez granica" bavi se temom integracije djece s invaliditetom u redovne škole. Film "Sunca u no?i" govori o problemu ovisnosti u Istri te prezentira aktivnosti nekolicine udruga koje rade na rješavanju tog problema. Ciklus "Anatomija društva" nastao je u sklopu medijskog projekta provedenog u partnerstvu sa Zelenom Istrom, a vezan je uz produkciju deset TV emisija o zbivanjima u civilnom društvu, emitiranih jednom mjese?no na TV Nova Pula. Cilj projekta bio je otvoriti medijski prostor temama iz civilnog društva, gra?anskim inicijativama i sudioni?koj demokraciji te kroz nepristrano izvještavanje dati doprinos kreiranju promjena i ja?anju demokracije. U filmu "Grad Rojc" posebno su akcentirane teme iz Društvenog centra Rojc, dok "Vremensko putovanje - Fort Bourguignon" iznosi svjedo?anstva o izvaninstitucionalnoj kulturnoj sceni koja se krajem 1980-ih odigravala u tvr?avi Fort Bourgignon. Osim navedenog, posjetitelji ?e imati priliku pogledati i video zapise glazbenog programa "To?ka susreta" iz prijašnjih godina.

Manifestacija "Dani otvorenih vrata udruga" nastala je kako bi se gra?anima i široj javnosti približile aktivnosti udruga u razli?itim podru?jima djelovanja, a ponajprije programi i projekti od javog interesa. Otvaranjem vrata udruga, zainteresiranim se gra?anima nastoji pružiti prilika da sudjeluju u organiziranim programima te da se upoznaju kako s razli?itim društveno korisnim projektima i programima, tako i s mogu?nostima volontiranja u udrugama. Time se želi pridonijeti ve?oj otvorenosti itransparentnosti rada udruga u Republici Hrvatskoj, ali i potaknuti i promovirati suradnju izme?u davatelja sredstava i udruga te financirane projekte u?initi vidljivijima. Program Dana otvorenih vrata udruga 2017. te aktivnosti udruga širom Hrvatske dostupne su na https://www.udruge.hr.

 Logo Grad Pula