Gradska Radionica

ANTOINE PIRON U GRADSKOJ RADIONICI

Od 8. do 13. svibnja u gostima nam je likovni umjetnik i voditelj umjetničke grupe Vaisseau iz Geneve prof. Antoine Piron. U srijedu 11. svibnja u 17 sati, u Gradskoj radionici organiziramo druženje s ovim svestranim umjetnikom.

    Antoine

Preokupacija su mu intervencije u javnom prostoru i kreiranje tzv. safanog prostora - susreta duhovnog i profanog. Zalaže se za stvaranje jedinstvenog javnog prostora Europe od Lisabona do Vladivostoka kroz aktivnu umjetničku praksu ili duhovnu ljubav na djelu. Značajni su njegovi projekti zidnog slikarstva, Rheokaliphore, Mikropolis, Safan i drugi.  Prije više od 25 godina u Puli je vodio projekt Atelier Urban kada su u gradu realizirane brojne realizacije muralnog slikarstva i intervencije u javnom prostoru. Grupa likovnih umjetnika koja je u to vrijeme surađivala s Antoine Pironom kasnije je oformila Gradsku radionicu.

 Logo Grad Pula