Gradska Radionica

DOBRA EKONOMIJA U DOBRIM PRIMJERIMA

Povodom 3. konferencije o dobroj ekonomiji objavljen je priručnik "Dobra ekonomija u dobrim pričama". Pronađite priču o našoj banci vremena "Ura po ura" na 8. stranici.

 

   dobra ekonomija

 Logo Grad Pula